بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردنمجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

آموزش مکالمه آلمانی به صورت صوتی همراه با متن آلمانی و ترجمه فارسی

مناسب و عالی و کاربردی از سطح مبتدی تا سطح متوسطه

مجموعه ایی فوق العاده عالی برای شروع و یا ادامه و یا از سرگیری یادگیری

قابل استفاده برای همه در هر مقطع تحصیلی و یا سنی

همراه با روش درست و اصولی تمرین با این مجموعه‌ی آموزشی

یادگیری آلمانی بدون نیاز به استاد و بدون نیاز به کلاس رفتن

قابل استفاده برای زبان آموزان از سنین نوجوانی تا کهنسالی

قابل دانلود و استفاده بر روی موبایل و تبلت و دستگاه خانگی و کامپیوتر و ...

 فرصتی مقرون به صرفه و عالی برای شروع و یا ادامه ی یادگیری

مجموعه‌ی مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن شامل 100 درس به صورت مکالمه های روزمره و کوتاه است که در مورد موضوعات مختلف کاربردی و روزمره از آلمانی واقعی تهیه شده است و به راحتی قابل استفاده و مورد نیاز برای زبان آموزان قابل دسترس است.

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

به شرط پیروی و استفاده درست از روش تمرین
که همراه با این مجموعه آموزشی تقدیم شما خواهد شد

تنها پس از 15 روز استفاده تاثیر آن قابل درک است!

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

در فایلهای صوتی این مجموعه که به صورتMP3 است ابتدا جمله‌‌‌ی فارسی بیان شده و سپس طرز بیان آن جمله و منظور، دو بار به آلمانی توسط دو شخص متفاوت برای شما بیان می‌شود. که باعث خواهد شد بهتر متوجه جمله آلمانی شوید و همچنین زمان کافی و خالی نیز برای بیان جمله توسط شما در نظر گرفته شده است.
این مجموعه ی آموزشی در کامپیوتر؛ دستگاه های پخش خانگی و خودرو و موبایل و تبلت قابل استفاده و قابل پخش است.
همچنین؛ در کنار فایلهای صوتی مکالمه ها؛ متن مربوط به مکالمات نیز به صورت PDF موجود است که برای درک بهتر و تمرین بیشتر میتوانید از این متن ها استفاده نمایید.

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

فهرست درس ها و موضوعات آموزش داده شده در درسهاي 100قسمتی مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن شامل موضوعات زیر است:

١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد اشخاص
٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد خانواده
٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد آشنا شدن
۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد در مدرسه
۵ مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد کشورها و زبانها
۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد خواندن و نوشتن
٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد اعداد
٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد ساعات روز
٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد روزھای ھفته
١٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:دیروز –امروز – فردا
١١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:ماھھا
١٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:نوشیدنیها
١٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:فعالیتها
١۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد رنگ ها
١۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:میوه ھا و مواد غذایی
١۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:فصل ھای سال واب و ھوا
١٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد خانه
١٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد نظافت خانه
١٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد اشپزخانه
٢٠:گفتگو و مکالمه و دیالوگ آلمانی کوتاه ١
٢١:گفتگو و مکالمه و دیالوگ آلمانی کوتاه ٢
٢٢:گفتگو و مکالمه و دیالوگ آلمانی کوتاه ٣
٢٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد یادگیری زبانهای خارجی
٢۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد قرار ملاقات
٢۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد شهر
٢۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:طبیعت
٢٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد:ورود به ھتل
٢٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد در ھتل – شکایت
٢٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد رستوران ١
٣٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد رستوران ٢
٣١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد رستوران ٣
٣٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد رستوران ۴
٣٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در ایستگاه قطار
٣۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در قطار
٣۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در فرودگاه
٣۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی عبور و مرور درون شهری
٣٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در راه
٣٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در تاکسی
٣٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی مورد خرابی ماشین
۴٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی و سؤال در مورد مسیر حرکت
۴١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جھت یابی
۴٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی بازدیداز شهر
۴٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در باغ وحش
۴۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد گردش عصر (شب)
۴۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در سینما
۴۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در دیسکو
۴٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی تدارک سفر
۴٨:مکالمه کاربردی آلمانی در مورد فعالیت ھای تعطیلاتی
۴٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد ورزش
۵٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی دراستخر شنا
۵١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی خرید مایحتاج
۵٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در فروشگاه
۵٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی مغازه ها
۵۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در خرید
۵۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در کار
۵۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد احساس ھا
۵٧:مکالمه کابردی آلمانی در مطب دکتر
۵٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد اعضا بدن
۵٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی دراداره پست
۶٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در بانک
۶١:مکالمه آلمانی در مورد اعداد ترتیبی
۶٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد سوال کردن ١
۶٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد سوال کردن ٢
۶۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد نفی ١
۶۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد نفی ٢
۶۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد ضمائر ملکی ١
۶٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد ضمائر ملکی ٢
۶٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد بزرگ – کوچک
۶٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد لازم داشتن – خواستن
٧٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد چیزی خواستن
٧١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد چیزی خواستن
٧٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد چیزی که بایدانجام گیرد
٧٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد اجازه داشتن برای انجام کاری
٧۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد خواھش کردن درمورد چیزی
٧۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد دلیل اوردن برای چیزی ١
٧۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد دلیل اوردن برای چیزی ٢
٧٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد دلیل اوردن برای چیزی ٣
٧٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد صفت ها ١
٧٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد صفت ها ٢
٨٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد صفت ها ٣
٨١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد گذشته (زمان گذشته) ١
٨٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد گذشته (زمان گذشته) ٢
٨٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد گذشته (زمان گذشته) ٣
٨۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد گذشته (زمان گذشته) ۴
٨۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) ١
٨۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) ٢
٨٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد زمان گذشته افعال معین ١
٨٨:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد زمان گذشته افعال معین ٢
٨٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جملات امری ١
٩٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جملات امری ٢
٩١:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جملات وابسته با که ١
٩٢:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جملات وابسته با که ٢
٩٣:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد جملات وابسته با آیا
٩۴:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حروف ربط ١
٩۵:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حروف ربط ٢
٩۶:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حروف ربط ٣
٩٧:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حروف ربط ۴
٩٨ مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حروف ربط مضاعف
٩٩:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد حالت اضافه
١٠٠:مکالمه کاربردی و واقعی آلمانی در مورد قیدها

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg دانلود و شنیدن نمونه رایگان درس 4 از
مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

دانلود و شنیدن نمونه رایگان درس 22 از
مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

متن درسهای مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن
به صورت PDF همراه با این مجموعه‌ی آموزشی تقدیم شما خواهد شد.

دانلود PDF نمونه رایگان درس 4 از
مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

دانلود PDF نمونه رایگان درس 4 از مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

دانلود PDF نمونه رایگان درس 22 از مجموعه‌ی آموزش صوتی گام به گام مکالمه آلمانی مثل آب خوردن

http://abcxyz.ir/images/phrasep.jpg

روشهای خريد و تهیه:

تهيه‌ اين مجموعه‌ی آموزشی به صورت الكترونيكی ممكن است.
بعد از پرداخت مبلغ به صورت اينترنتی از طریق لینک زیر (و يا پرداخت به شماره حساب هاي/كارتهاي زير)؛ این مجموعه برایتان (به ايميل شما) ارسال خواهد شد.
توجه داشته باشید که این مجموعه را، بعد از خرید و دریافت لینک دانلود از روی ایملتان می‌توانید روی کامپیوتر و یا دستگاه موبایل خود دانلود و ذخیره نمایید و از آن استفاده کنید.

قیمت این گنجینه ارزشمند، تنها 62,000 تومان
قیمت تعیین شده در قبال این مجموعه ارزشمند و مفید و موثر در یادگیری شما؛ واقعا ناچیز است
و هدف از تعیین قیمت پایین این مجموعه امکان تهیه و استفاده برای همگان است.


قیمت:(ریال)

http://www.abcxyz.ir/images/tdCflg.png

 

با هر يك از درگاههاي پرداخت زير مي‌توانيد با داشتن رمز دوم اينترنت كارت بانكي خود پرداخت الكترونيك را انجام دهيد
اکیدا" توصیه میشود همواره در خريد هاي اينترنتي در هر سايتي؛ براي امنيت حساب خودتان و انجام كامل تراكنش الكترونيكي؛
پروسه خريد، را بدون فيلتر شكن انجام دهيد.

 

----------------------

در صورتی که امکان پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه بانکی سایت را ندارید
می‌توانيد به يكی از شماره كارتها يا شماره حسابهای زير
واریز نموده و به ما اطلاع و اعلام فرمايید تا در اولین فرصت
نسبت به پیگیری سفارش شما اقدام نماییم.

بانک ملت
شماره حساب: 4837119391
شماره شبا: IR600120010000004837119391
شماره کارت: 6104337999677527

بانک اقتصادنوین
شماره حساب: 12770143275721
شماره شبا: IR840550012770104327572001
شماره کارت: 6274121155985138

بانک ملی
شماره حساب: 0341095896000
شماره شبا: IR810170000000341095896000
شماره کارت: 6037997345909635


در تمامی حسابها، نام دارنده حساب مرتضی حکیمی است

لطفا" اگر به صورت واريز به حساب و يا كارت اقدام نموديد
هرچه سریعتر ما را مطلع سازيد
تا در اولین فرصت نسبت به پیگیری و ارسال اقدام نمایید.

ايميل و ارتباط الکترونیکی با ما

برای اطلاعات بیشتر در مورد روشهای ارسال و روشهای دیگر واریز

کلیک فرمایید

----------------------

برای دوستانی که در خارج از ایران هستند و امکان پرداخت از طریق بستگان و دوستان
در داخل ایران را ندارند، امکان پرداخت با Paypal فراهم است.