بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در فارسي وقتي ميخواهيم بگيم؛ فلاني درگذشت!
.
مثلا دور از جون؛ فلاني مُرد؛ براي رعايت ادب و عدم اشاره مستقيم به مرگ و استفاده نكردن از فعل مردن:
ميگيم:
فلاني فوت كرد/ فلاني به رحمت خدا رفت/ فلاني عمرش رو داد به شما/ فلاني درگذشت
.
در انگليسي هم همين موضوع رو داريم؛
در گفتار عاميانه كمتر گفته ميشه:
.
My father died when i was a child
قشنگتر و خودماني تر اينه كه از فعل عبارتي
Pass away 
استفاده كرد
:
همون مثال:
My father passed away when I was a child
پدر من وقتي كه يه بچه بودم رحمت خدا رفت/ فوت كرد
.
Sadly, Georgia's uncle passed away yesterday after a short illness
متاسفانه، عموي جرجيا ديروز بعد از يك بيماري كوتاه؛ در گذشت
.
روح و روان همه رفتگان تون شاد
همچنين پدر بنده.