بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا عبارت و جمله ي عاميانه و مكالمه اي در انگليسي
.
طبيعي است كه با يكبار مطالعه خوب يادشون نگيريد
نگران نباشيد؛
رو والتون شير كنيد بعدا باز هم دسترسي راحتي داشته باشيد.
.
.
Don't sweat it
غيررسمي امريكايي: نگران نباش/ سختي نده به خودت
.
There you are. I've been looking all over for you
تو اينجااااايييييي؟ همه جا رو دنبالت گشته ام
.
You many friends do you have?
چند تا رفيق داريد؟
.
More than you can count
بيشتر از اوني كه تو بتوني بشماري
.
Today is a historic day
امروز يك روز تاريخي است
.
I'm not good at this apology stuffs
من زياد تو اين كارهاي عذرخواهي وارد نيستم
.
Think of me also
فكر من رو هم بكن
.
Try to take your mind off of it
سعي كن ذهنت رو ازش منحرف كني / سعي كن بهش فكر نكني
.
Sorry I doubted you
متاسفم كه به (حرفت) شك داشتم
.
Fair and square / عاميانه امريكايي/
به طور كامل منصفانه
.
Freebie / عاميانه امريكايي/
چيزي كه رايگان باشه و نياز به پول نباشه براش
.
Keel over
راهي بي ادبي براي گفتن: برو بمير
.
.
بيش از 9000عبارت و اصطلاح و جمله
بسيار مفيد و موثر در يادگيري شما
همراه با روش استفاده و راهنماي تلفظ
در كتاب عبارتها و اصطلاحات و جملات انگليسي همراه با معني فارسي
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
http://goo.gl/n4kmWj
اگر اين آدرس با كليك كردن باز نشد؛ آدرس رو كپي و در مرورگرتون پيست كنيد.