بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

رهايم كن! در انگليسي
.
براي بيان چنين عبارتي بايد از اصطلاح استفاده كني!
اصطلاحش:
set free
آزاد كردن/ رها كردن/ آزادي بخشيدن
.
مثال:
Set me free
رهايم كن/ به من آزادي ببخش
.
At last, he set himself free from that bloody prison
سرانجام او خودش را از آن زندان لعنتي رها كرد
.
Set your mind free
فكرت را رها كن