بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

به قول معروف / به قول يارو گفتني در انگليسي

.

طبيعي است وقتي ميتونيم از اين عبارت؛ چه در فارسي و چه در انگليسي استفاده كنيم كه بخواهيم به شعر و عبارت و اصطلاح و يا ضرب المثلي اشاره كنيم كه خودش بيانگر موضوعي است كه شنونده و خيلي از مردم از آن آگاهند.

.

در انگليسي ميگن:

as they say / you know what they say

.

مثالز:

You know what they say: if it's not broke, don't fix it!

به قول معروف: اگه خراب نيست، دست بهش نزن/ سري كه درد نميكنه رو دستمال نميبندن

.

as they say, absence makes the heart grow fonder

به قول يارو گفتني/ به قول معروف: دوري و دوستي

.

You know what they say, Knowledge is power

ميدوني كه چي ميگن/ به قول معروف: توانا بود هركه دانا بود