بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات کاربردي زبان انگليسي در مورد غذاها انواع غذاها، پختن و سرخ کردن

۱- غذاي آب پز زياد مي خوري؟
Do you eat a lot of boiled food?                                                                               
 
2- يک تخم مرغ آب پز(سفت)/ عسلي مي خواهم.
I want a hard-boiled/soft-boiled egg.
 
3- ماهي را سرخ بکنم؟
Shall I fry the fish?
 
4- وقت آنست که گوشت را کباب کنيم.
It’s time to grill the meat.
 
5- مي خواهم مرغ(جوجه) را داخل فر بگذارم.
I want to roast the chicken.
 
6- گاهي سبزيجات را با بخار مي پزم.
I sometimes cook vegetables with steam.
 
7- ماهي دودي دوست داري؟
Do you like smoked fish?
 
8- نه ماهي شور دوست دارم.
No ,I like pickled salmon.
 
9-فکر مي کنم چيزي دارد مي سوزد.
I think something is burning.
 
10- نگاه کن! شير دارد سر مي رود.
Look! The milk is boiling over.
 
11- بگذار کره آب شود.
Let the butter melt.
 
12- بگذار گوشت به مدت دو ساعت آرام بجوشد.
Let the meat simmer for two hours.
 
13- اين قابلمه براي آرام پخت گوشت و سبزيجات خوب است.
This pan is good for poaching meat and vegetables.
 
14- بندرت از ديگ زودپز استفاده مي کنم.
I seldom use a pressure cooker.
 
15- وقتي سر کار مي روم از آرام پز استفاده مي کنم.
I use the slow cooker when I go to work.
 
16- پلوپز واقعاً کمک بزرگي است.
The rice cooker is really a big help.
 
17- دست پخت مادرم خوب است.
My mother is good cook.
 
18- کتاب آشپزي داري؟
Do you have a cookbook?
 
19- دستور طبخ اين غذا را دارم .
I have the recipe for this dish.
 
20- ايراني ها خيلي برنج مي خورند.
Iranians eat too much rice.
 
21- غذاي دلخواه من استيک با قارچ است.
My favorite food is steak with mushrooms.
 
22- چطور است جوجه کباب شده(جوجه اي که درسته روي آتش کباب شود) بخوريم؟
How about eating barbecue/barbecued chicken /grilled chicken?
 
23- من مرغ (جوجه) سرخ شده ( سوخاري) را ترجيح مي دهم.
I prefer fried chicken.
 
24- meat ballsگوشت چرخ کرده ايست که به صورت کوفته هاي کوچک در آمده و mashed potatoسيب زميني له شده است.
We had meat balls and mashed potato.
 
25- پيتزا دوست داري؟
Do you like pizza?
 
26- سيب زميني سرخ شده مي خواهي؟
Do you want French fries/French fried potatoes?
 
27- مي توانم طي ده دقيقه املت درست کنم.
I can make an omelet /omelet in ten minutes.
 
28- من همبرگر و نوشابه مي خواهم.
I want a hamburger and coke.
 
29- ايتاليايي ها در غذاهايشان خمير( ماکاروني) زياد بکار مي برند.
Italians use a lot of pasta in their dishes.
 
30- گاهي اوقات براي صبحانه (تخم مرغ) نيمرو مي خورم.
I sometimes have fried eggs for breakfast.
 
31- تخم مرغ هايتان چطور پخته شوند؟(در رستوان يا هتل)
How do/ would you like your eggs?
 
32- scrambled eggsتخم مرغ نيمرويي است که هنگام پختن آنرا هم بزنند و زيرو رو کنند.
I want them scrambled.
 
33- منظور نيمرويي است که تخم مرغ هنگام پختن هم نزنند و زرده آن با سفيده مخلوط نشود.
I want them sunny-side up.