بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي در مورد پارک بازي

۱- شما بايد براي ورود به پارک بليط تهيه کنيد.
You need to buy a ticket to enter the Park.
 
2- براي بچه هاي زير ۵ سال هم بايد بليط بخريم؟
Should we buy a ticket for the Kids under 5?
 
3- يک نيمکت آنجاست. بيا برويم پيش آن پير مرد بنشينيم.
there is a bench over there. Let’s go sit beside that old man.
 
4- چند وقت يک بار بچه ها را پارک مي بري؟
How often do you take the children to the park?
 
5- بستگي داره، ولي معمولاً آخر هفته مي برمشون.
It depends. But I usually take them to the park at the weekends.
 
6- اون فال گير پير دوباره پيدايش شد. بيا از اينجا بريم.
that old palm-reader is coming again; Let’s get out of here.
 
7- بياييد قايم موشک بازي کنيم. باشه؟
Let’s play hide-seek, shall we?
 
8- بچه ها دارند در زمين بازي طناب بازي مي کنند.
The children are skipping in the playground.
 
9- کمي پشمک بخريم؟
How about buying some candy floss/cotton candy?
 
10- مامان! من مي خواهم الاکلنگ سوار بشوم.
I want to go on the see-saw, mummy.
 
11- دوست داري تاب سوار بشوي؟
Would you like to have a go on the swing?
 
12- يک چرخ و فلک آنجاست. بيا بريم آنجا.
there is a merry-go-round there. Let’s go there.
 
13- بليط چرخ و فلک بچه ها چنده؟
How much is the ticket for merry-go-round?
 
14- ميشه با طناب طناب بزنم؟
Can I have a go with your skipping rope?
 
15- بچه ها به نوبت تاب بازي کردند.
The children took turns to go on the swing.
 
16- با يک آلاسکا چطوري؟
What do you say to an ice lolly /Popsicle?
 
17- الان ميلم نمي کشد.
I do not care for any now.
 
18- دلم لک زده براي کمي پف فيل.
I am dying for some popcorn.
 
19- روي چمن نرويد.
Keep off the grass.
 
20- بيا يک دست شطرنج بازي کنيم.
Let’s play a game of chess.
 
21- حوصله بازي کردن ندارم.
I am not in the mood of playing.