بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد اجزاي داخلي خودرو

۱- صندلي ها واقعا راحتند.
The seats are really comfortable.
 
2- لطفا کمربند ايمني را ببند.
Please buckle your seat belt.
 
3- تو دوزي چرم سياه است.
The upholstery is black leather.
 
4- اين دستگيره در شکسته است.
This door handle is broken.
 
5- اين اتومبيل بالا بر شيشه ندارد.پنجره ها بطور اتوماتيک باز و بسته مي شوند.
There are no window rollers (Am.) /window winders (Br.). The windows are opened and closed automatically.
 
6- مي تواني لطفا پنجره را ببندي؟
Can you roll up/ close the window, please?
 
7- اشکالي ندارد پنجره را باز کنم؟
Do you mind if I roll down/open the window?
 
8- کليد اتومبيل روي سوئيچ(محل روشن کردن اتومبيل) است.
The car key is in the ignition switch.
 
9- اين قفل(در) کار نمي کند.
This door lock doesn’t work.
 
10- بگذار آينه(بالاي سر راننده) را تنظيم کنم.
Let me adjust the rearview mirror.
 
11- آينه بغل شکسته است.
The side mirror (Am.)/ wing mirror (Br.) is broken.
 
12- فرمان به راحتي مي چرخد. فرمان هيدروليک است.
The steering wheel turns freely. The steering system is hydraulic.
 
13- داشبورد محفظه جاداري دارد.
The dashboard has a large (glove) compartment.
 
14- پانل جلوي راننده ( محل نصب آمپرها ) طرح زيبايي دارد.
The instrument panel has a beautiful design.
 
15- تمام آمپرها(درجه ها) درست کار مي کنند؟
Do all the gauges work properly?
 
16- سرعت سنج دور موتور را هم نشان مي دهد.
The speedometer also indicates the RPM (Revolutions per Minute).
 
17- (عقربه) درجه بنزين روي پر است.
The gas gauge (Am.) petrol gauge (Br.) is on full.
 
18-(عقربه) درجه آب روي نرمال است.
The temperature gauge (needle) is on normal.
 
19- آمپر(فشار) روغن کجاست؟
Where’s the oil pressure gauge?
 
20- (اين ماشين) آمپر روغن ندارد.يک چراغ زرد هست که هرگاه سطح روغن پايين برود روشن مي شود.
There’s no gauge. There’s a yellow light that comes on when the level of oil goes down.
 
21- اين دکمه/ دسته چراغ راهنماست.
This is the indicator switch (Br.) /turn signal lever (Am.).
 
22- و اين هم بوق است.
And this is the horn.
 
23- بوق بزن.
Sound/ Beep/Blow your horn.
 
24- همه راننده ها بوق هاي خود را به صدا در آورده بودند.(منظور بوق زدن گوشخراش است.)
All the drivers were honking their horns.
 
25- اين گاز دستي (ساسات) است.
This is the choke.
 
26- و اين کليد هم برف پاک کن ها را به کار مي اندازد.
And this knob operates the (windshield) wipers.
 
27- اين کليد(باد بزن) بخاري را روشن مي کند.
This switch turns on the heater (fan/blower).
 
28- اين کليد چراغ هاي جلو را روشن مي کند.
This switch turns on the headlights.
 
29- بزن نور پايين.(نور بالا) چشم راننده هاي روبرو را مي زند.
Put on your low beam(s)./ Dip your high beam(s). It’s dazzling/blinding the oncoming drivers.
 
30- در مه هميشه از نور پايين استفاده کن.
Always use low beams in the fog.
 
31- اين دسته دنده است.
This is the gearshift (Am.)/ gear-lever (Br.).
 
32- ترمز دستي در سمت چپ است.
The handbrake/ emergency brake is on the left.
 
33- پدال گاز کمي لق است.
The gas pedal (Am.) accelerator pedal (Br.) is a little loose.
 
34-لاستيک روي پدال ترمز کهنه است.
The pad on the brake is worn out.
 
35- اين اتومبيل پدال کلاج ندارد.
This car doesn’t have a clutch pedal.