بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد خانه و آپارتمان

۱- خانه من حياط بزرگي دارد.
My house has a large yard/ garden.
در آمريکا براي حياط yardو در انگلستان garden  بکار مي رود و منظور محوطه سرسبزي است که روبروي خانه يا دور تا دور آن را فراگرفته است.)
2- خانه ما حياط جلويي بزرگ و حياط عقبي کوچکي دارد.
Our house has a large front yard and small back yard.
3- من در آپارتماني در طبقه سوم زندگي مي کنم.
I live in a apartment (Am.)/a flat (Br.) on the third floor.
4- من در يک آپارتمان سه اتاق خوابه زندگي مي کنم.
I live in a three bedroom(ed) apartment/ flat.
5- يکي از دوستانم آپارتمان دوبلکس قشنگي خريده است.
A friend of mine has bought a nice duplex apartment.(Am.)
6- خانواده اسميت در يک خانه دوطبقه(دوبلکس) زندگي مي کنند.
The Smiths live in a ranch house.(Am.)
7- منظور خانه يک طبقه (ويلايي) بزرگي است که اطراف آنرا محوطه سرسبزي فرا گرفته است.
My American friend lives in a ranch house.(Am.)
8- من يک سوئيت (آپارتمان کوچک ) دارم.
I have a/an studio (apartment)/efficiency (apartment) suite (Br.).
9- در نظر دارم يک خانه بخرم. (منظور خانه ايست که از ديگر خانه ها جداست و روبروي آن يا اطراف آن را محوطه سبز فرا گرفته است.)
I am planning to buy a detached house.(Br.)
10- منظور هر يک از دو خانه بهم چسبيده است که يک ديوار مشترک دارند ولي از طرف ديگر به خانه اي متصل نيستند.
We’ve moved into a semi-detached house lately.(Br.)
11- منظور يکي از چندين خانه متصل بهم است که يک شکل ساخته شده اند.
My parents live in a terraced house.(Br.)
12- منظور خانه مجزاي کوچکي است که يک طبقه باشد.
We live in a bungalow.(Br.)
13- در يک خانه سه طبقه زندگي مي کنيم.
We live in a three-story house.
صحبت درباره خانه/ آپارتمان : Speaking about a house/ an apartment
1- خانه داري يا آپارتمان؟
Do you have a house or an apartment?
2- يک آپارتمان(کوچک ولي راحت) دارم.
I have a cozy apartment.
3- در کدام طبقه زندگي مي کني؟
Which floor do you live on?
4- در طبقه همکف زندگي مي کنم.
I live on the first floor (Am.)/ground floor(Br.).
5- در هر طبقه ۴ آپارتمان هست.
There are four apartments on each floor.
6- تلفن داري؟
Do you have a telephone? (Am.)/ Are you on the phone (Br.)
7- در کدام خانه زندگي مي کني؟
Which house do you live in?
8- خانه من دو تا مانده به آخر است.
My house is the last but two.
9- از سه تا پله بالا مي روي تا به در جلويي برسي.
You go up three steps to get to the front door.
10- اين پله ها به زير زمين منتهي مي شوند.
These steps lead to the basement.
11- خانه ما حرارت مرکزي دارد.
Our house has central heating/ is centrally heated.
12- تمام خانه موکت است.
The whole house is carpeted.
13- هال پارکت است اما اتاق خواب ها مو کت دارند.
The living room is parquetted but the bedrooms have (fitted) carpet.
14- خانه ام رو به جنوب است(آفتاب روست).
My house is south-facing.
15- تمام پنجره ها شيشه دو جداره دارند.
All the windows are double-glazed.
16- چند تا اتاق خواب دارد/ داريد؟
How many bedrooms are there/ do you have?
17- حمام روبروي اتاق خواب است.
The bathroom is across from the bedroom.
18- در اتاق خواب کوچک يک کمد ديواري(کمد لباس) هست.
There’s a closet in the small bedroom.
19- منظور کمد ديواري بزرگي است که مي توان داخل آن لباس عوض کرد.
In the large bedroom there’s a walk- in closet.
20- وارد که مي شوي آشپزخانه بزرگي در سمت راست قرار دارد.
As you walk in there’s a large kitchen on the right.
21- در آشپزخانه ظرفشويي کابينت هاي کاملا نو قرار دارد.
There’s a nice new sink in the kitchen.
22- بالاي ظرفشويي کابينت هاي کاملا نو قرار دارد.
There are brand new cabinets above the sink.
23- تعداد کابينت ها کافي است و جا براي همه چيز هست.
There are enough cabinets to fit everything.
24- جا براي همه خورده ريزه من هست.
There’s room for all my pots and pans.
25- اجاق گار در گوشه قرار دارد.
The stove(Am.)/ cooker (Br.) is beside the freezer.
26- يخچال پهلوي فريزر قرار دارد.
The refrigerator (Am.)/fridge (Br.) is beside the freezer.
27- بين ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي يک کابينت قرار دارد.
There’s a cabinet between the washing machine and the dishwasher.
28- کف آشپزخانه کاشي( يا کف پوش) است.
The kitchen floor is tiled.
29- اين اتاق خواب سه در چهار است.
This bedroom is there by four.
30- ديوارها کاغذ ديواري هستند.
The walls are papered./ there’s wallpaper on the walls.
31- (رنگ) ديوارها سبز روشن است.
The walls are light green (in color).
32- در اتاق مطالعه من يک جا کتابي (کتابخانه) کوچک است.
There’s a small bookcase in my study room.
33- روي همه ديوارها پوستر هايي هستند.
There are posters on all the walls.
اجزاء خانه : Part of House
1- سه اتاق خواب در طبقه بالا و يک اتاق خواب در طبقه پايين است.
There are three bedrooms upstairs and there’s one bedroom downstairs.
2- هال به شکل اِل است.
The living room is L-shaped.
3- هال به شکل مستطيلي و خيلي بزرگ است.
The kitchen is rectangular and huge.
4- آشپزخانه به شکل مربع و متوسط است.
The kitchen is square and (of) medium size.
5- حمام جنب توالت است.
The bathroom is next to the rest room/toilet.
(توضيح: براي توالت بخصوص در منزل از کلمه bathroomاستفاده ميشود زيرا توالت اغلب درون حمام قرار دارد اما در ايران چون توالت جداگانه نيز وجود دارد لذا براي آن لازم است از rest roomاستفاده شود تا تفاوت مشخص گردد.)
6- آشپزخانه به سالن(اتاق) غذاخوري متصل است.
The kitchen is through the dining room.
7- اتاق انباري به آشپزخانه متصل است.
The panty/storage room is through the kitchen.
8- منظور اتاق کوچکي است که معمولا براي مطالعه يا استراحت و تماشاي تلويزيون مورد استفاده قرار مي گيرد.
There’s a den next to the bedroom.
9- خانه ما زير زمين نسبتا بزرگي دارد.
Our house has a pretty large basement/cellar.
10- منظور اتاق کوچکي است که به شکل انباري است و ماشين لباسشويي در آن قرار دارد و شستشوي لباس ها در آنجا انجام مي شود.
There’s a laundry room in the basement.
11- ما اتاق زير شيرواني نسبتا بزرگي داريم.
We have a pretty large attic.
12- بالکن داريد؟
Do you have a balcony?
13- پاسيوي قشنگي در آپارتمان من هست.
There’s a nice patio in my apartment.
14- گاراژ بزرگي در حيات است.
There’s a large garage in the yard.
15- پارکينگ در زير زمين/ زير ساختمان است.
The parking is in the basement/under the building.