بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

يک اصطلاح انگليسي داريم لقمه بزرگتر از دهان برداشتن

لقمه بزرگتر از دهان برداشتن
Bite off more than you can chew.
.
To take on a task that is way to big.
.
پذيرفتن كاري كه از عهده اش بر نياييد
.
Don't bite off more than you can chew
لقمه بزگتر از دهان برندار