بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح انگليسي خيري در آن نهفته است/ حكمتي در آن نهفته است


اصطلاح انگليسي خيري در آن نهفته است/ حكمتي در آن نهفته است

.
يك اصطلاح داريم ميگه:
a blessing in disguise
.
مثالز:
1:
Dad's illness was a blessing in disguise; it brought the family together for the first time in years.
در بيماري پدر خيري نهفته بود، باعث شد كه كل خانواده بعد از سالها دور هم جمع بشوند.
.
2:
Missing the train was a blessing in disguise, for if I hadn't, I wouldn't have met my future wife 
از دست دادن قطار حكمتي داشت، چون اگر اتفاق نمي افتاد همسر آينده ام رو ملاقات نميكردم.
.
3:
Losing my job was a blessing in disguise - I never would have found this one if it hadn't happened.
در از دست دادن كارم خكمتي نهفته بود، چون اگر اتفاق نمي افتاد اين يكي كار رو پيدا نميكردم.