بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا عبارت و اصطلاح و جمله انگليسي تقديم به شما
.
براي مرور دوباره خودتون ميتونيد اشتراک کنيد روي صفحه تون :)
.
Be careful Bro, The weather has changed
مراقب باش داداش، شرايط عوض شده
.
I wasn't born yesterday
ديروز که به دنيا نيومدم/موهامو تو اسياب سفيد نکردم
.
The penny has finally dropped.
آخرش دوزاريت افتاد! آخرش فهميدي موضوع چيه
.
thick skull
کله پوک
.
You look lost
گيج ميزني
.
Check/Examine Your Zipper
زيپت رو چک کن/زيپت بازه
.
You've got belly
شکم اوردي
.
Stop talking rubbish
شر و ور نگو
.
I'm having fun with you
دارم باهات حال(صفا) ميکنم / با تو داره بهم خوش ميگذره
.
Free loader
مفت خور
.
Tell me what to do
بهم بگو چه کار کنم/تکليف منو روشن کن
.
Listen to me you idiot, It`s a big bell
تو احمق، گوش کن به من، اين يه اخطاره
.
Be in harmony
هماهنگ باش
.
Home boy/Home girl
هر دو به معني بچه محل