بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

این از محبت شماست که/ لطف شماست که در انگلیسی
.
این منظور رو با عبارت زیر بیان میکنیم
It's (very) kind of you.
.
It's very kind of you to offer me the job.
این از محبت شماست که شغل رو به من پیشنهاد میدی
.
It's very kind of you to listen to me.
این از محبت شماست که به من گوش میدهی
.
It's very kind of you to join me.
این لطف شماست که به من پیوستید
.
It's very kind of you to invite us.
این از لطف شماست که ما را دعوت کردید
.
It's very kind of you to inform us what happened.
این از مهر شماست که ما را در جریان اتفاقات قرار دادید
.
It is kind of you to help us.
این از محبت توست که کمکمان کردید
.
It is kind of you to fill me in.
این از لطف توئه که منو جانشین کردی
.
It is kind of you to entertain us.
این از لطف شماست که برای ما تفریج ایجاد کردید
.
It is kind of you to double my salary.
این مهر شماست که حقوق منو دوبرابر کردی
.
It is kind of you to decorate for the party.
این از لطف توست که برای میهانی دکور رو مرتب کردی
.
It is kind of you to like our posts.
این از لطف شماست که پست های ما رو لایک میکنید