بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا عبارت, اصطلاح , جمله, در انگلیسی تقدیم شما
.
.
Fancy that
در هنگام تعجب: عجب، چه عجب؛ فکرشو بکن... , باورنکردنی است و ....
.
 Fancy that! There’s a piece of pie left in the fridge.
چه عجب/ فکرشو بکن یه تیکه پای توی یخچال مونده است.
.
Leave it to me
بسپارش به من
.
I know it from A to Z
من از تمام ماجرا باخبر هستم
.
You know, My friend, Truth hurts
میدونی چیه دوست من،حقیقت تلخ است
.
That’s so annoying
واقعا آزار دهنده ست/ضد حاله
.
Keep me in the picture
من رو در جريان امور قرار بده
.
Pedal to the metal
با تمام سرعت رفتن مخصوصا هنگام راندن ماشین
.
I am at the top of the World
بهتر از این نمیشم
.
you’re on your own
خودتی و خودت
.
Let it go
بی خیالش شو/ بگذار بره
.
Give it up
رهاش کن/دست از سرش بردار/ بیخیالش شو
.
I misjudged you
درباره ات اشتباه میکردم
.
Hit the bricks
بزن به چاک
.
Jack of all trades and master of none
همه کاره و هیچ کاره
.
Don't make a big deal about it
از این مسئله کوچیک، كوه درست نکن/ بزرگش نکن و ...
.
Fair weather friend
رفیق نیمه راه/ رفیق روزهای خوش
.
They are a perfect match
اونا خیلی به هم میان/ با هم خیلی متچ اند
.
business is business
حساب حسابه کاکا برادر