بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

همون اولش / از همون اولش / از روز اول در انگليسي
.
يك اصطلاح داره Idiom
كه ميگه:
in the first place
.
مثالز:
We should never have agreed to this project in the first place.
از همون اولش نبايد با اين پروژه موافقت ميكرديم
.
We only had four of these glasses in the first place, and now I've broken two of them
ما اون اولش فقط چهار تا از اين ليوان ها داشتيم و الان دو تاش شكسته است
.
why didn't you tell me in the first place?
چرا از همون اولش به من نگفتي؟؟؟
.
He could have bought a new one in the first place.
ميتونست از همون اولش يه دونه نو اش رو بخره
.
نكته:
اين اصطلاح يك كاربرد ديگه هم داره به عنوان؛ اولا"
همچنين
in the second place دوما"
مثال:
I'm not joining the health club because, in the first place, I don't like their hours, and in the second place, I can't afford the dues.