بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح و لغت و جمله و عبارت جالب و بدرد بخور در حوزه درس و دانشگاه

Associate Degree
مدرک فوق دیپلم

B.A. (Bachelor of Arts)
لیسانس رشته‌های علوم انسانی (مثل زبان،...)

B.S. (Bachelor of Science)
لیسانس رشته‌های علمی و فنی (مثل ریاضی،...)

M.A. (Master of Arts)
فوق لیسانس رشته‌های علوم انسانی (مثل زبان،...)

M.S. (Master of Science)
فوق لیسانس رشته‌های علمی و فنی (مثل ریاضی،...)

PhD. (Doctor of Philosophy)
دکترا

principal/chancellor
رئیس دانشگاه

dean of faculty
رئیس دانشکده

advisor
استاد مشاور

supervisor
استاد راهنما

graduation ceremony
جشن فارغ التحصیلی

higher education
آموزش عالی

postgraduate studies
تحصیلات تکمیلی

undergraduate student
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی

postgraduate student
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد

student loan
وام دانشجویی

head of department
مدیر گروه

dissertation/thesis
پایان‌نامه

Do you have a degree?
مدرک دانشگاهی داری؟

What's your degree?
مدرکت چیه؟

I've got a degree in English.
مدرک زبان دارم.

My father ahs an associate's degree in English.
پدرم فوق دیپلم زبان دارد.

I have a B.S. in mathematics.
لیسانس ریاضی دارم.

I have a B.A. in English literature.
لیسانس ادبیات زبان انگلیسی دارم.

the honorary degree of Doctor of Laws
مدرک افتخاری دکترای حقوق

Where did you get your bachelor's degree?
کجا لیسانست را گرفتی؟

university entrance exam
کنکور

I study at a state university.
دانشجوی دانشگاه دولتی هستم.

art college
دانشکده‌ی هنر

I study part time/full time at the state university.
دانشجوی پاره‌وقت/تمام‌وقت دانشگاه دولتی هستم.

I am a freshman/sophomore/junior/senior.
دانشجوی سال اول/دوم/سوم/سال آخر هستم.

What are you majoring in? /What's your major?
چه رشته‌ای می‌خوانی؟

My brother has an L.L.B. (Bachelor of Laws)
برادرم لیسانس حقوق دارد.

I study aeronautical/chemical/civil/electrical/genetic/mechanical engineering.
رشته‌ی مهندسی هوافضا/شیمی/عمران/برق/ژنتیک/مکانیک می‌خوانم.

I study medicine/dentistry/pharmacology.
پزشکی/دندانپزشکی/داروسازی می‌خوانم.

My brother is a mining/textile/agricultural/metallurgy engineer.
برادرم مهندس معدن/نساجی/کشاورزی/مواد است.

He studies at a theological seminary/theological college.
او حوزه‌ی علمیه درس می‌خواند.

My father teaches at a vocational school.
پدرم هنرستان فنی‌و‌حرفه‌ای درس می‌دهد.

My sister goes to elementary school/middle school/high school.
خواهرم دبستان/راهنمایی/دبیرستان می‌رود.

She is in the third grade.
سال سوم است.

She is always an A student/a top student in school.
در مدرسه همیشه شاگرد اول است.

He is really a model student.
او واقعاً یک دانش‌آموز نمونه است.

She is the teacher's pet.
نورچشمی معلم است.

Why did you take up this major?
چرا این رشته را انتخاب کردی؟

Which courses are you doing/taking this semester?
این نیمسال چه درسهایی گرفتی؟

How are your courses going?
اوضاع درس‌ها چطوره؟

I need four more credits to complete my studies.
چهار واحد دیگر می‌خواهم تا درسم تمام شود.

Have you taken your transcript?
کارنامه‌ات را گرفتی؟

Tomorrow is the registration day.
فردا روز ثبت نام است.

How much is the tuition?
شهریه چقدر است؟

How many courses are you going to drop?
چندتا از درسهایت را حذف می‌کنی؟

summer term
ترم تابستان

I have to take the pre-requisite courses.
باید درسهای پیش‌نیاز را بگیرم.

Bravo! Your GPA (grade point average) is 18!
آفرین! معدلت 18 شده!

Your grades leave a lot to be desired.
نمره‌هایت اصلاً رضایت‌بخش نیست.

My grades suffered as a result of playing soccer a lot.
نمره‌هایم بخاطر زیاد فوتبال بازی کردن خراب شد.

I have won a scholarship to study abroad.
برای تحصیل در خارج از کشور بورسیه گرفته‌ام.

I want to go into business.
می‌خواه مبروم تو کار آزاد.

Is Mr. Smith on faculty?
آیا آقای اسمیت عضو هیئت علمی دانشگاه است؟

assistant professor/associate professor
استادیار/دانشیار

He is a strict professor.
استاد سخت‌گیری است.

the academic year
سال‌تحصیلی

Our new professor is really absent-minded.
استاد جدید ما خیلی حواس‌پرت است.

Our new professor does not seem to be knowledgeable.
استاد جدیدمان بنظر نمیرسد باسواد باشد.

I've not handed in/turned in my project yet.
من هنوز پروژ‌ه‌ام را تحویل نداده‌ام.

The new teacher has picked on me badly.
استاد جدیدمون بدجوری به من گیر داده.

When he was teaching, I was daydreaming.
وقتی داشت درس میداد من تو عالم خودم بودم.

He is a strict professor. He failed 50 percent of the class.
استاد سخت‌گیری است. نصف کلاس را انداخت.

I wish to call the roll first.
اول حضور و غیاب می‌کنم.

Stay focused when I'm teaching.
وقتی درس می‌دهم حواستان به من باشد.

I got a good mark/grade in the middle-term exam.
میان‌ترم نمره‌ی خوبی گرفتم.

The chemistry med-term was a real killer
میان‌ترم شیمی حسابی سخت بود.

I have never cheated on an exam.
هیچوقت در امتحان تقلب نکرده‌ام.

Did you take your final exam?
امتحان پایان‌ترم را دادی؟

I blew the test.
امتحان را خراب کردم.

I did alright on the test.
امتحانم را خوب دادم.

I passed with flying colors.
با نمره‌ی خوب قبول شدم.

The pass-mark is 75.
نمره‌ی قبولی 75 است.

I came top/bottom in the English exam.
در امتحان زبان بالاترین/پایین‌ترین نمره را گرفتم.

Our exam was part written, part practical.
بخشی از امتحان ما کتبی و بخشی از آن عملی بود.

The oral exam was very difficult.
امتحان شفاهی خیلی سخت بود.

I was marked down 2 points for each mistake.
برای هر اشتباه 2 نمره از من کم شد.

The math test spoiled my mood.
امتحان ریاضی حالم را گرفت.

The professor hasn't marked the papers yet.
استاد هنوز برگه‌ها را تصحیح نکرده.

When will the results come out?
نتایج کی اعلام میشود؟