بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

استفاده از ساختار پرکاربرد I don't even در انگلیسی
.
I Don't Even Know Your Name.
من حتی اسمت رو هم نمیدونم.
.
I don't even like it.
من حتی دوستش هم ندارم
.
I don't even own a television.
من حتی تلویزیون هم ندارم.
,
I don't even care about you.
من حتی یه ذره هم به تو اهمیت نمیدم
.
I don't even be in the game, so I don't know.
من حتی تو بازی هم نبودم, پس نمیدونم
.
I don't even want to know you.
من حتی نمیخوام که تو رو بشناسم
.
I don't even need this damn $45.
من حتی این ۴۵دلار لعنتی رو نیاز ندارم
.
I don't even know myself, let alone you.
من حتی خودم رو نمیشناسم, چه برسه به تو.
.
I don't even read your post, let alone practice them
من حتی پستهای تو رو نمیخونم چه برسه به تمرین کردنشون.