بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اگه میخواهید تو کلاس زبان فارسی صحبت نکنید این عبارت ها رو یاد بگیرید.
.
What is the word for ……in English? / How can I say ……in English?
چگونه می توانم......را به انگليسی بگويم؟

How is this word pronounced?
اين کلمه چگونه تلفظ می شود؟

How is that word spelled?
آن کلمه چگونه نوشته می شود؟

What should I do now?
حالا بايد چه کاری انجام دهم؟

Can I start reading?
می توانم شروع به خواندن کنم؟

Can I speak in Persian?
می توانم فارسی صحبت کنم؟

Can I talk to you after the class?
می توانم بعد از کلاس با شما صحبت کنم؟

Can I ask a question?
می توانم يک سوال بپرسم؟

Can you please repeat that?
می شود لطفا آنرا تکرار کنيد؟