بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغت ها و عبارت ها و جمله ها در مورد ماه رمضان و روزه داری در انگلیسی
.
Ramadan
رمضان
.
Holy Month of Ramadan
ماه مبارک رمضان
.
Fast
در نقش فعل: به معنی خودداری از خوردن و نوشیدن/ روزه گرفتن
به همین دلیل داریم:
Breakfast / Iftar
افطار / صبحانه: شکستن نخوردن و ننوشیدن
.
I fast in Ramadan.
من در رمضان روزه میگیرم
.
How long do you fast in Ramadan?
تو چقدر در رمضان روزه میگیری؟
.
Dawn / Sunrise
طلوع
.
Sunset
غروب آفتاب
.
During the entire month of Ramadan, Muslims fast every day from sunrise to sunset.
در کل ماه رمضان مسلمانان هر روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزه میگرند
.
Suhur : pre-dawn meal
سحری : غذای قبل از طلوع آفتاب
.
Break your fast
روزه ات رو افطار کن
.
Eid-ul-Fitr
عید فطر
.
Tradition
سنت
.
Traditionally, a date is the first thing to be consumed during Iftar when the fast is broken.
رسم است که هنگام افطار اول خرما خورده شود.
.
In Ramadan, People refrain from lying, staling, anger, jealousy, greed, lust, backbiting, framing, and gossip.
در رمضان مردم از دروغ، دزدی، خشم، حسادت، حرص، شهوت، غیبت، تهمت، پاپوش دوختن و شایعه پراکنی خودداری می­ کنند.
البته بهتره همیشه از انجام این کارهای زشت خودداری کنیم