بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند عبارت بسیار جدید عامیانه که این روزها در امریکایی استفاده میشه!!!
.
چند عبارت بسیار جدید عامیانه که این روزها استفاده میشه!!!
.
MESS UP SOME COMMAS
یعنی به فنا دادن کلی پول / اون کاما اشاره داره به کاماهای جداکننده بین عدد
1,000,000,000

مثال:
We are going to mall and mess up some commas!
ما داریم فروشگاه و کلی پول رو به باد فنا بدیم.

Ratchet
به انسان مونثی گفته میشه که هرکاری ازش ممکنه سر بزنه./ نا خانم
زن بی کلاس و سطح پایین که از دستش کارهایی هم بر میاد، مثلا" ساقی و ....

SLAY
کشنده/ خیلی خفن/ خیلی توپ و ...
مثال:
Their posts, slay.
پستهای اونها، میکشه / خفنه

RANDOM DUDE/GUY
یه فرد مذکر عادی از عوام جامعه/ فرد آی کیو پایین عامی
مثال:
Hey Mori, Try to not hang with him, He is just a random guy.
هی موری سعی کن با اون نگردی او فقط یه فرد عادیه

BASIC CHICK
یه فرد مونث عادی از عوام جامعه/ فرد آی کیو پایین عامی
مثال:
Hey Jil, Stay away from that basic chick.
هی جیل از اون یارو زن بی کلاسه دور بمون

Ride or die
به چیزی که بخوای نخوای دیگه به سرت اومده و باید باهاش سر کنی
مثلا" شوهر که میکنی یا زن میگیری دیگه باید باهاش سرکنی
کمی بار منفی و کنایه یی داره، مراقب باشید.
مثال:
I have no way, That's my ride or die husband for life.
راهی ندارم، اون شوهر کل زندگیمه و باید باهاش سر کنم.
.
You'r my ride or die. I'm always gonna be here for you.
تو تنها کسی هستی که باید سر کنم باهات و من همیشه در خدمتت هستم.
.
You are my only friend and my ride or die.
تو تنها دوستمی و باید باهات سرکنم یه جوری./ چاره ایی ندارم!!