بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند عبارت و جمله  و اصطلاح انگلیسی رو با هم مرور کنیم
.
Spare time
وقت آزاد/ اوقات فراغت
.
Time is up
وقت تمام است
.
You are adorable together
واقعا برازنده‌ي همديگر هستید/ به همديگر مي آييد
.
I had a narrow escape
خطر از بیخ گوشم گذشت/ كم مونده بود دهنم سرويس بشه
.
she gave me cold shoulder
بهم بی محلی کرد
.
it's different with me
وضعیت من فرق ميكنه/در مورد من فرق ميكنه
.
Are you bullshiting me
؟ داري منو دست میندازي؟ اسگلمون کردي؟
.
I’m dying to be with you
میمیرم واسه اینکه با تو باشم
.
throw your fear away
ترس ات رو دور بيانداز
.
opium taker
تریاکی/ معتاد به ترياك
.
It is high time
وقت اون رسیده /دیگه وقتشه
.
When the time was ripe
در وقت مناسب/مقتضی
.
For the time being
حال حاضر در
.
In the short run
در کوتاه مدت
.
In the long run
دراز مدت در
.
رفقا؛
بیش از 11000 تا از این عبارتها و اصطلاح ها و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و ....