بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغت ها و عبارتهای کاربردی زبان انگلیسی مربوط به بانک
.
ATM
دستگاه خود پرداز
.
draw a check
چک کشیدن
.
balance
موجودی
.
banking
بانکداری
.
bank transaction
معاملات بانکی
.
bill of exchange
برات
.
blank check
چک سفید امضا
.
block an account
حساب را مسدود کردن
.
bounced check
چک برگشتی
.
certified check
چک تضمینی
.
check book
دسته چک
.
check clearing
وصول چک
.
check stub
ته چک
.
check to the order of
چک در وجه
.
dud/ bad check
چک بی محل
.
housing procurement loan
وام خرید مسکن
.
long-term loan
وام بلند مدت
.
renew a loan
وام را تمدید کردن
.
Draft
حواله بانکی
.
Endorse a check
پشت نويسی كردن
.
Interest free loan
وام قرض الحسنه
.
Long term loan
وام بلند مدت
.
Post dated check
چك مدت دار
.
Promissory note
سفته
.
Stale check
چك تاريخ گذشته
.
Renew a loan
وام را تمديد كردن
.
Joint account
حساب مشترك
.
Saving account
حساب پس انداز