بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح با night یاد بگیریم و مرور کنیم با هم در انگلیسی
.
Mori is a real night owl. He never goes to bed before 3 AM.
موری واقعا یه شب زنده نگه داره, او هرگز تا قبل از ۳ صبح به رختخواب نمیره
Night owl:
 جغد شب, شب زنده نگهدار,  کسی که تا خیلی دیر وقت نمیخوابه
.
I bought this blender from a fly-by-night store… and it broke within a week.
این مخلوط کن رو از یه فروشگاه در پیتی خریدم... و در عرض یک هفته داغون شد.
.
fly-by-night person/something
فرد یا شرکت یا چیزی با سرویس و یا محصول بی کیفیت
.
My sister and I are as different as night and day.
من و خواهرم از زمین تا آسمون با هم فرق داریم.
.
as different as night and day:
فرق بسیار زیاد داشتن/ مخالف و متفاوت بودن
.