بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

وقتی میخواهید در صحبت کردن، شروع کنید به صحبت و یا در میان صحبت کردن اشاره ایی به موضوع بکنید می‌توانید از این عبارت استفاده کنید:
When it comes to (موضوع)
به معنی: وقتی/اگر صحبت در مورد "موضوع" است.
.
مثال:
When it comes to reading, I am a bookworm.
وقتی / اگر صحبت در مورد خواندن باشه، من یک خوره ی کتاب هستم.
.
When it comes to playing chess, he's the best I know.
اگر صحبت در مورد شطرنج است، او بهترینی ست که میشناسم.
.
When it comes to fishing, Mori is an expert.
وقتی صحبت از ماهیگیری باشه، موری یک حرفه ای ست.
.
When it comes to trouble, Mori really knows how to cause it.
وقتی صحبت از دردسر درست کردن باشه، موری واقعا" میدونه چطور باید دردسر به وجود بیاره
.
When it comes to your health, You have to consider it scrutiny.
وقتی صحبت از سلامتی ات باشه، باید با موشکافی بررسی اش کنید.
.
Edwards is hesitant when it comes to product innovation.
ادوارد مردد است، وقتی که صحبت از نوآوری تولید باشه
.
When it comes to learning English, You have consider 3 Ps, Practice, Practice, Practice.
وقتی صحبت از یادگیری انگلیسی باشه، باید 3تا p رو در نظر بگیری، تمرین، تمرین، تمرین.
.
We are not efficient enough when it comes to standards for cars.
ما به اندازه ی کافی بهره ور نیستیم، وقتی که صحبت از استاندار خودرو میشه
.
I should not make the same mistake when it comes to relationship.
وقتی صحبت از رابطه میشه، من نباید همون اشتباه رو دوباره مرتکب بشوم.
.