بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مثالها و جمله های کاربردی با Deserve در انگلیسی
.
Deserve:
سزيدن ،سزاوار بودن ،شايستگى داشتن ،لايق بودن ،استحقاق داشتن
.
They deserved it!
حقشون بود!
.
What did I do to deserve this?
چه کار کردم که حقم اینه؟
.
This guy doesn't deserve to walk the streets.
این یارو لیاقت قدم زدن در خیابانها رو نداره
.
They both deserve what they got.
هر دوی آنها سزاوار آنچه که بر سرشان آمده را هستند
.
You don't deserve to spend your life in Hell.
سزاوارت نیست که زندگی ات را در جهنم بگذرانی
.
She didn't deserve to die, regardless of her intent.
حقش نبود که بمیره، علیرغم قصد و نیت اش
.
You don't deserve any of these things.
لیاقت این چیزها رو نداری
.
She deserved nothing less than to die broken and alone after what she'd done to her baby.
بعد از کاری که به بچه اش کرده او سزاوار چیزی کمتر از مرگ در دوری از دیگران و تنهایی نیست.
.
I don't deserve a vacation because I haven't earned it.
من سزاوار تعطیلات نیستم چون که پول خرجش را در نیاورده ام.