بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

so much the better

 

ما تو اين پست مربوط ميشه به عبارت “چه بهتر” يا “فبها”که

عربي هم هست.

معادل انگليسي

“چه بهتر” ميشه “so much the better”

به مثال زير دقت

کنيد:

لطفا با ما بيا

پيکنيک ، اگه بتوني با خودت سالاد بياري که فبها(سالاد هم اگه بتوني بياري چه

بهتر:

Please come with

us to the picnic , if you bring a salad , so much the better

People would

like a good story and  if it’s a strange

and scary story , so much the better

مردم دلشون

داستان خوب مي خواد و چه بهتره که اين داستان عجيب و ترسناک باشه(يا اگه اين

داستان عجيب و ترسناک باشه فبها)