بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

انواع عبارت ها براي گفتن خفه شو يا ساكت شو در انگليسي

 

shut your mouth
ببند دهنت رو

Don't Breathe a Word
خفه شو / يه كلمه هم نگو

be quiet
ساكت باش

shut it
ببندش؛ اشاره به دهان / ببند دهنو

hush
هيسسس / هيچي نگو

shut the fuck up
خفه خون بگير / با بار تاكيدي و بي ادبي

Go away!
گم شو / برو بابا

stop talking
حرف نزن / ادامه نده