بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتهاي مربوط به آدم ها با ويژگيهاي اخلاقي منفي  و بد
People with Negative qualities
.
.
.
A windbag
آدم وراج، پرچانه
.
A wet blanket
آدم ضدحال، آئينه دق
.
A busybody-nosy parker
آدم فضول
.
A yes-person
آدم بله قربان گو
.
A pain in the neck
مايه دردسر، ملال آور
.
A scatterbrain
آدم حواس پرت، گيج
.
A mama’s boy
بچه ننه، لوس
.
A pushover
آدم ضعيف و هالو، دهن بين
.
A troublemaker
آدم دردسر درست کن
.
A social climber
آدم جوياي نام، جاه و مقام
.
A slowcoach
آدم کند و تنبل، شل و ول
.
A gossip
آدم خاله زنک، شايعه پخشکن
.
A rolling stone
از اين شاخه به اون شاخه پريدن
.
A lazybones
آدم تنبل
.
A stuffed shirt
عصا قورت داده, خيلي رسمي
.
A bore
کسل کننده
.
A snob
افاده­اي، کلاس گذار
.
A gatecrasher
مهمان ناخوانده، چترباز
.
Narrow-minded
کوته فکر، متعصب
.
Hard-hearted
بيرحم، سنگدل
.
Pig-headed
يکدنده، لجباز
.
Hare-brained
احمقانه، نسنجيده
.
.
از كدوم ويژگي هاي بالا متنفر و بيزاري؟؟؟؟؟؟
.
.
بسته جامع آموزشي انگليسي مثل آب خوردن
براي بي نيازي از استاد و كلاس زبان
همراه با تكنيك هاي علمي و اصولي يادگيري زبان
به علاوه منابع يادگيري
پوشش دهنده مهارتهاي چهارگانه زبان آموزان
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/9jNKnA
------------------------------------------
پيشنهاد و تخفيف ويژه براي تهيه ي مجموعه هاي الكترونيكي
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه ها:
http://goo.gl/sTu6bA