بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در بانك

 

آيا ممكن است اين چك را نقد كنيد؟ Can you cash this cheque, for me?

بله، لطفاً پشت آن مشخصات خود را بنويسيد . Yes, but you haven’t endorsed the cheque.

آيا ممكن است اسكناسهاي ١٠٠ دلاري لطف كنيد؟ Please give me 100 dollar notes (bills).

فرمايش ديگري نداريد؟ Anything else, sir?

مي خواهم مقداري دلار را تبديل كنم . I want to change some dollars.

چه مبلغ؟ How much do you want to change?

بيست دلار، نسبت مبادله ارزي چقدر است؟ Twenty dollars. What is the rate of exchange?

هر دلاري معادل هشت تومان . We give 8 tomans for a dollar.