بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي در مورد وضعيت تأهل
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي در مورد شهرها
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي در مورد فرودگاه و هواپيما
چند تا جمله كاربردي در رستوران
مزاحمت تلفني ميشه: prank call يا crank call
باز هم مکالمه در فروشگاه
مکالمات روزمره و کاربردي در انگليسي
مكالمه سفارش شام و ناهار
يك سري عبارتهاي عمومي در مكالمه هاي تلفني انگليسي
مكالمه در دانشگاه دو همكلاسي انگليسي مثل آب خوردن
مكالمه انگليسي در مورد كار وشغل
انگليسي در سفر
مکالمه زبان انگليسي به صورت موضوعي انگليسي در سفر
جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد مسافرت هوايي و فرودگاه
همه چي در مورد مكالمه تلفني در انگليسي
مكالمه: آنچه زبان آموز سر كلاس زبان ميگويد
مكالمه انگليسي در دندانپزشکي
سلام و احوالپرسي و خداحافظي در انگليسي
معادل هاي کلمه بفرماييد در زبان انگليسي
مکالمه انگليسي در جواهر فروشي