بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

آموزش گرامر کاربرد فعل USE TO

قدیما / قبلا / یه زمانی ولی دیگه نه –> USED TO
هروقت بخواهیم درباره عادتهایی که تو گذشته داشتیم ولی الان ترکشون کردیم، کارهایی که تو گذشته انجام میدادیم اما دیگه انجام نمیدیم یا درباره هر چیزی که با گذشت زمان تغییر کرده و دیگه مثل سابق نیست صحبت کنیم، از USED TO استفاده میکنیم.
I used to be able to run six miles without breaking a sweat. Now I get winded after the first five minutes
قبلا بدون اینکه یه قطره عرق بریزم شش مایل میدوایدم ولی الان همون پنج دقیقه اول به نفس نفس میوفدم.
I used to be fat but now I am thin
قبلا چاق بودم اما الان لاغر شدم.
My dad used to stay up late and watch football match
بابام شبها تا دیروقت بیدار میموند و فوتبال میدید (ولی دیگه این عادتو نداره)
Do you love me
I used to
دوستم داری؟
داشتم.
This shopping center used to be quite good, but look at it now. It's really gone to the dogs
این مرکز خرید یه زمانی خیلی خوب بود. اما الان نگاش کن. اوضاش خیلی خراب شده. (دیگه مثله سابق نیست)