بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

استفاده از افعال برای ورزش do,go,play

۱٫ DO (برای ورزش های رزمی)
karate
judo
taekwando
aikodo
kung fu
Example: Mike and Carol do karate.
مایک و کارول کاراته کار میکنن
۲٫ GO (برای ورزش های تفریحی)
swimming
bowling
mountain climbing
skiing
golfing
Example: I like to go bowling.
بولینگ بازی کردن ُ دوست دارم
۳٫ PLAY (برای ورزش های گروهی)
soccer/ football
basketball
volleyball
baseball
ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد برای مثال فرق
چیه؟ I like swimming با I like to go swimming
I like swimming: من شنا کردن / ورزش شنا دوست دارم
I like to go swimming: من رفتن به شنا دوست دارم