بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

استفاده درست از افعال به صورت Infinitive  و  Gerund در انگليسي

 

همونطور که خیلی هاتون میدونین استفاده درست از افعال به صورت
Infinitive  و  Gerund
یکی از مشکلات عمده در هنگام صحبت کردن برای خیلی از زبان آموزاست.
___________
در این پست مواردی که بعد از اونها باید از Infinitive استفاده کنین رو اشاره ای میکنم.
___________

1- After certain verbs (eg. Want, decide, plan, promise, agree,…. See the list)
بعد از تعدادی افعال باید حتما از مصدر با  To  استفاده کنیم. این افعال رو باید حفظ کنین و قاعده خاصی ندارند. در آخر پست تعدادی از اونها رو میذارم براتون ولی باید خودتون لیست کاملتر رو در گوگل سرچ کنین.
.
-Ziba has decided to volunteer at a health clinic.
زیبا تصمیم گرفته که به صورت داوطلبی در یک کلنیک کار کنه.
.
-Maryam wants to study photography.
مریم میخواهد عکاسی بخواند.
___________
2- After “too” and “enough”
.
-A twelve-year-old child is too young to drive.
یه بچه 12 ساله خیلی جوانه برای رانندگی کردن.
.
-Is it too late to register?
آيا خیلی دیر شده برای ثبت نام؟
.
-Did you have enough time to do the homework?
وقت کافی داشتی که تکالیف رو انجام بدی؟
.
-She is not old enough to get married.
او به اندازه کافی بزرگ نشده که ازدواج کنه.
___________

3- To express Purpose
برای بیان هدف از انجام یه فعلی
.
-The students go to university to learn something.
دانش آموزان به دانشگاه میروند تا چیزی یاد بگیرند.
.
-Jack has go downtown to get a driver’s license.
جک به مرکز شهر رفته تا گواهی نامه رانندگی بگیرد.
.
نکته: قبل از  downtown  از هیچ حرف اضافه ای استفاده نمیشود.
___________
4- In certain expression using “It”  
.
-It is not easy to learn another language.
این آسون نیست که زبان دیگه ایی رو یاد بگیری.
.
-It cost a lot of money to get a college education.
خيلي هزينه بر ميداره كه در دانشگاه تحصيل كني
.
-It takes a lot of time to learn a second language.
خيلي زمان ميبره كه يك زبان دوم ياد گرفت
.
-It is a good idea to save some money each month.
ايده ي خوبيست كه هر ماه مبلغي رو پس انداز كرد
___________
5- After “adjectives”
.
-I am very happy to see you.
خيلي خوشحالم كه شما رو ميبينم
.
-Alicia was surprised to discover that ESL classes were free.
آليسيا سرپرايز شد از اينكه كلاسهاي ESL رايگان رو يافت
___________
6- After “nouns”
.
-Saber has a decision to make more money.
صابر تصميم دارد كه پول بيشتري به دست بياورد
.
-This is a situation to use your wise.
اين موقعيتي است كه عقلانيت ات رو به كار ببري
___________
**List of several verbs followed immediately by an Infinitive:

1- Afford
2- Agree
3- Appear
4- Arrange
5- Ask
6- Beg
7- Care
8- Claim
9- Consent
10- Decide
11- Demand
12- Expect
13- Fail
14- Forget
15- Hope
16- Learn
17- Manage
18- Need
19- Mean
20- Offer
21- Plan
22- Regret
23- Remember
24- Seem
25- Wait
26- Wish
27- ….
.
Verbs followed by a (pro)noun + an infinitive
.
28- Advise  (she advise “me” to wait until tomorrow.)
29- Allow    (she allowed “us” to use her car.)
30- Ask
31- Beg
32- Cause
33- Expect
34- Hire
35- Invite
36- Need
37- Permit
38- Remind
39- Teach
40- Tell
41- Require
42- Want   (I want you to be happy.)
43- ….
.
________________
نکته:
همونطور که مشاهده کردین لیست دوم این افعال نیاز به یک مفعول قبل از فعل دوم دارند. در واقع، داریم فاعل + این افعال + مفعول + فعل دوم به صورت مصدر با "توو".