بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اين Do/Does قبل از فعل چي كاره است در انگلیسی؟؟
.
مثلا"
I do like , I do understand و .....
.
شما خودش رو خيلي نگران نكن،
اين Do تنها به عنوان تاكيد بر روي اون فعل به كار ميره
يه چيزي تو تريپاي: بله كه فلان و بهمان grin emoticon
.
مثالز:
Do you like pasta? I do like it
پاستا دوست داري؟ بله كه دوست دارم
.
Do you know her? I do know her/ I do
ميشناسيش؟ به كه ميشناسمش
.
Do you understand? I do understand
ميفهمي؟ بله كه مفهمم
.
She likes you huh? She does like me
از تو خوشش مياد، آره؟ بله كه ازم خوشش مياد
.
I'm sure you don't like your new car
Who said that, I do like it
مطمئنم ماشين جديدت رو دوست نداري
كي گفته؟ البته كه/نه بابا/ آره كه دوستش دارم
.
حالا نوبت شماست، در كامنت جواب بده به اين سوال:
You don't like this post, Do you?