بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

زِذِ يا زن ذلیل به انگلیسی چی میشه؟ 
.
Henpecked هِنْپِكْدْ
.
يه عده شايد بگن كهYes-man هم همین معنی رو میده. 
اما Yes-man به معنی نوکر صفت و بله قربان گو است و زن ذليل نيست.
.
نكتـــه:
henpeck
به اون خانمه گفته ميشه كه آقاهه رو تبديل به 
henpecked كرده؛ اوكي؟ مفهومه ديگه؟؟؟
خانمي كه همش به شوهرش گير ميده و دهنش رو صاف كرده. 
.
مثال:
Your uncle is so hen-pecked
عمو/دايي ات خيلي ذن ذليل است.
.
نكته2:
هیچ مردی زن دلیل نیست.
احترام گداشتن مردان خوب را با زن ذلیلی اشتباه نکنید.
كوووووو مرد خووووووبب