بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق good و well
کلمه good صفت است و اسم را توصیف می کند .
He is a good student
او دانشجوی خوبی است .(صفت)
در حالی که well قید است و فعل را توصیف می کند .
He plays the piano very well
او پیانو را خیلی خوب می نوازد .(قید)
توحه :
فقط در یک مورد کلمه well صفت می باشد و آن زمانی است که اشاره به حال و احوال انسان از لخاظ سلامتی نماید .
How is your father?
He is well, thank you
خوب است، متشکرم . (well در نقش صفت)