بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پست شماره ١ to show unexpected result:

ميخوام در ٧ پست جداگانه راجع به showing relationships between ideas in one sentence براتون مطلب بذارم...
ارزش اين مطالب به كنار هم بودنشونه ولي چون پست خيلي طولاني ميشه و حوصله سر بر، جدا جدا ميذارم، اما اگر ميتونين حتماً تو دفتري كاغذي يادداشتشون كنيد كه با هم داشته باشين!

------------------------------
* Unexpected result درواقع حالتي است كه شما در يك قسمت از جمله تون خبري رو ميدين كه با توجه به شرايط حاكم و دليلي كه در قسمت بعد جمله ميارين برخلاف انتظار بوده.
اين تضاد رو در زبان انگليسي با يكسري كلمات كه بخشيش رو در اين پست و ادامه رو در پست هاي بعدي ميارم نشون ميدن:

1- Even though
- Even though Obama had a difficult first term, he was elected for a second term.
اگرچه اوباما دوره اول رياست جمهوري سختي رو داشت، باز هم براي دوره ي دوم انتخاب شد.
- She passed the course even though she didn't study for the exam.
او اون واحد رو پاس كرد، گرچه براي امتحان نخونده بود.
__________________________
2- Although
-Although the economy is getting better, many people still have trouble finding job.
اگرچه اقتصاد در حال بهبوده، هنوز خيلي ها در پيدا كردن كار مشكل دارن.
- Although I didn't see Hashem for long time, I recognized him from the photo.
اگرچه هاشم رو خيلي وقته نديدم، تونستم او رو از توي عكس تشخيص بدم!
__________________________
3- Though
- Though my mother owns a candy store, she rarely eats candy.
گرچه مامانم مغازه شكلات فروشي داره، به ندرت خودش شكلات ميخوره.
- I love chocolate ice cream. I hate vanilla, though.
من عاشق بستني شكلاتيم. از بستني وانيلي متنفرم عوضش!!
__________________________
4- While
- Zahra loves the sea while her husband loves jungle.
زهرا عاشق درياست در حاليكه شوهرش جنگل رو دوست داره.
__________________________
5- ....
اين پست ادامه دارد...
__________________________
****نكات****
١- در مكالمات روزمره ٩٩٪ از but و even though براي نشون دادن contrast استفاده ميشه. از بقيه كلمات فقط در كتاب ها و نوشتن استفاده ميشه!
٢- به ترتيب even though > although > though بشتر مورد استفاده قرار ميگيرند، يعني though از همه فرمال تر و even though از همه رايج تر ميباشند.
٣- though در آخر جمله، مثل مثال دوم در بالا زياد در مكالمات استفاده ميشه! در اول جمله خيلي رسميه، ولي در آخر زياد استفاده ميشه!
٤- به جاي even though از كلمه even به تنهايي استفاده نكنين، معني متفاوت ميشه. ( معني حتي ميده)
٥- از while در نشان دادن contrast حتي در كتاب ها و متون خيلي به ندرت استفاده ميشه، بيشتر به معناي "درحاليكه" از نظر زماني مورد استفاده قرار ميگيره! جزو اين ليست قرار دادم كه اگر احياناً در متني ديدين بدونين اين معنا رو هم ميده
٦- وقتي اين كلمات در اول جمله ميان، براي شروع قسمت دوم جمله نياز به كاما دارين! ولي وقتي در وسط جمله ميان از كاما استفاده نميشه!
٧- بعد از اين كلمات جمله دوم رو حتماً با فاعل و فعل شروع كنيد!
٨- راستي اين رو بايد اول ميگفتم، همه اين كلمات معناي "اگرچه، درحاليكه" دارند.
__________________________
در رابطه با اين ٥ تا نكته ديگه اي اگر ميدونين در كامنت ها ذكر كنين  
فردا شب ادامه پست رو ميذارم
مثااال يادتون نره ؛)