بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پست شماره 4 To show direct opposition

خب، اگه دنبال کرده باشین پست ها رو تو 3 پست قبلی unexpected results رو تموم کردیم smile emoticon 
تو این پست میخوام راجع به جملاتی که در آنها بطور مستقیم از تضاد بین دو عقیده و دو روی مختلف سکه استفاده میشه، توضیح بدم smile emoticon

_____________________
1- On the other hand

-Reza is rich. Ahmad, on the other hand, is poor.
رضا پولداره. احمد بر خلاف اون ، فقیره.

-My professor is a *very educated. On the other hand, his attitude with students is terrible. 
استاد من واقعا آدم فرهیخته است. ولی از طرف دیگه رفتارش با دانشجو ها داغونه!!!! 
_____________________
2-However

-My brother loves sea food. I, however, love veggie food.
برادرم عاشق غذاهای دریایی است. من برخلافش غذاهای گیاهی دوست دارم. 
_____________________
3-Whereas

-Reza is rich, whereas Ahmad is poor.
_____________________
4-While

-Reza is rich, while Ahmad is poor.
_____________________

****نکات****
1- در بین این 4 عبارت on the other hand و however رایج تر استن در گفتار و whereas & while فرمال تر.

2- تاکید میکنم که از while بهتره در این جملات استفاده نشه چون while بیشتر در معنای "درحالیکه" اون هم از جنبه زمانی در مکالمات مورد استفاده قرار میگیره.

3- در بیشتر مواقع برای استفاده از on the other hand ، در جمله اول از in one hand استفاده میشه:

-In one hand increase the minimum wage can be useful for poor families. On the other hand, it may cause increase the prices. 
از یه طرف افزایش مینیموم حقوق میتونه برای خانواده های فقیر مفید باشه. از طرف دیگه همین می تونه باعث افزایش قیمت ها هم بشه.

4- در رابطه با کلمه very که ستاره دار کردم:
قید very رو باید قبل از صفات و اسم ها استفاده کنین ، ***نه*** قبل از فعل.
-The weather is very cold.
-She is very smart.
-I very like it. (WRONG)

برای نشان دادن تاکید قبل از افعال باید از قید really اسفاده کنین:
-I really like it.
-I really want to study English hard.

البته از really از از صفات و اسم هم میشه استفاده کرد:
-You are really cool.

نکته دیگه در رابطه با این موضوع ای است که قید هایی مثل really, usually رو باید ***بعد*** از افعال to be و قبل از افعال عادی آورد:
-She is usually late.
-She usually comes late.

_5- در جملات دوم on the other hand و however رو می تونین بعد از فاعل جمله دوم هم بیارین.در مثال ها نمونه اش است smile emoticon 
__________________
خب پرونده ای پست هم تمام شد smile emoticon 
مروارید! 
مثال یادتون نره....