بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كاربرد DAMN در انگليسي عاميانه فقط
.
يكي از حرفهايِ بدِ سَبُك(خيلي ناجور نيست) كه ميتونه در تلويزيون و راديو و فيلم ها هم گفته بشه. البته در فيلمها كه بد ترش هم گفته ميشه و شما به عنوان زبان آموز بايد آشنا باشيد با اين كلمان و كي بايد يادتون بده؟؟؟؟؟
خب طبيعتا بهترين گزينه مايييم grin emoticon
.
معني اش:
لعنت / لعنت فرستادن به فردي و ....
.
كاربردها: به ترتيب، با مثال:
.
براي بيان درد؛ شوكه شدن؛ رنج كشيدن؛ اتفاق بد و .....
مثال:
God dammit / damn / dammit
لعنت/ لعنت خداااااا / لعنت بهش
-------------
وقتي با فردي ناراحتي و عصباني هستي ازش
مثلا":
Hey man, I lost your phone.” “Damn you !
هي پسر، من تلفن ات رو گم كردم، لعنت به تو
-------------
براي بيان شوكه شدن و تعجب
مثال:
Woah, check out the sunrise.” “Daaaaamn.
واووووو، طلوع آفتاب رو ببينننن، لعنتيي
.
Check out that chick over there, Daaaaammmmnn
اون دختره رو ببين اونجاا، لعنتيييييي
-------------
براي بيان نااميدي و وحشت و ...
مثال:
I can’t find my keys.” “Damn
كليد هام رو نميتونم پيدا كنم، لعنتييييي
-------------
براي ابراز بي ميلي و بي اهميتي
مثال:
Hey, what do you want for dinner?” “I don’t give a damn. 
هي، براي شام چي مبل داري؟؟؟ برام اصلا" مهم نيست
-------------
براي بيان موافقت و تاكيد بر انجام كاري
مثال:
I think I’m gonna call her today.” “You damn well :better
فكر كنم امروز بهش زنگ بزنم، بهتره اينكار رو بكني
-------------
براي افزودن حس بد و منفي به فرد، و يا يك فاعل و اسم در بيان:
مثال:
That damn teacher gave us a ton of homework.
اون معلم لعنتي كلي بهمون تكليف داده
-------------
براي بيان تاكيد و ... هم بكار ميره
مثال:
Hit the damn like