بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كاربرد I am wondering و I was wondering در انگليسي
.
احتمالا در مكالمه ها زياد شنيده ايد، نه؟؟؟
.
در چنين عبارتهايي در مكالمه، اين wonder به معني Think به كار ميره :
.
يعني اگر شما I am wondering شده ايد
يعني I am thinking شده ايد.
.
مثال:
I’m wondering whether to go to the party or not
دارم فكر ميكنم برم مهماني يا نه.
.
I’m wondering if I should take a taxi to work today.
دارم فكر ميكنم كه بايد امروز با تاكسي برم سر كار يا نه
.
I’m wondering where Sammy is
دارم فكر ميكنم كه سمي كجاست /خيلي وقت است كه منتظرشم/
--------------------
وقتي كه I was wondering استفاده ميكنيد؛ يعني اينكه شما قبل از اينكه حرف بزنيد شروع كرده ايد به فكر كردن در مورد موضوع؛ كه از اين عبارت در مكالمه هاي مودبانه هم استفاده ميشه:
مثالز:
I was wondering where you had put my sunglasses.
داشتم فكر ميكردم كه عينك آفتابي ام را كجا گذاشته ايي.
تعبير ديگر: ميشه بگي عينك آفتابي ام رو كجا گذاشته ايي؟
.
I thought I’d call you because I was wondering where you are at the moment.
داشتم فكر ميكردم بهت زنگ بزنم، ميشه بگي كجايي الان؟
.
I was wondering if we should go and visit Paula this weekend.
داشتم فكر ميكردم ميشه اين آخر هفته بريم پاولا رو ببينيم.؟!
.
همچنين ميتونه به فكري كه شما در گذشته داشته ايد هم اشاره كنه:
.
Yesterday, I was wondering if we can afford to go to Thailand in May.
ديروز، فكر ميكردم كه آيا ميتونيم(از لحاظ مالي) در ما مي بريم تايلند يا نه؟
.
I was wondering last night whether you really love me.
ديشب داشتم فكر ميكردم كه تو واقعا عاشق مني؟
.
نكته1:
به عنوان يك قاعده كلي، اگر شك داشتيد از كدام استفاده كنيد
بهتره از I was wondering استفاده كنيد.
.
نكته2:
هرگاه بعد از I was wondering؛ دو كلمه: If و whether بياييد، دقيقا" يك قالب مودبانه و بسيار زيبا براي درخواست شما خواهد بود.
.
مثالز:
I was wondering if I could take you to the cinema on Friday night.
ميشه (لطفا") (اگر مايل باشي) جمعه شب ببرم ات سينما؟؟؟؟
.
I was wondering whether you’d be able to help me move house
next weekend.
ميشه (لطفا") اگه برات زحمتي نيست در جابجايي خونه هفته ديگه كمكم كني؟؟؟؟
.
I was wondering if you’d mind writing me a letter of recommendation.
ميشه اگه ممكنه و برات زحمتي نيست يه توصيه نامه برام بنويسي؟؟
.
حالا:
I was wondering if you could hit the like button
ميشه اگه زحمتي نيست(لطفا") دكمه لايك رو بزني/ لايك كني؟؟؟؟؟
.