بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

به حق چيزهاي نديده و نشنيده در انگليسي

http://www.abcxyz.ir/images/newonme.jpg.
اگه چيزي براتون تازگي داشت و خواستيد اصطلاح بكار ببريد
الكي، مثلا ما خيلي بلديم grin emoticon
.
ميگيد:
That's a new one on me!
برام جديد است./ نشنيده بودم
----------------
در حال غير رسمي اش هم وقتي كه شما از چيز جديدي شوكه ميشويد و در حالت كنايه وار!!، ميخوايد بگيد عجيب غريبه و به حق چيزهاي نديده و نشنيده ميتونيد از اين اصطلاح استفاده كنيد:
مثال:
And you eat cheese and peanut butter together? That's a new one on me!
و تو پنير و كره بادام زميني رو با هم ميخوري؟ به حق چيزاي نديده و نشنيده../ والا عجيب غريبه و ...
.
Twenty thousand likes per a post? You must be joking, That's a new one on me
بيست هزار تا لايك در هر پست؟ حتما داري شوخي ميكني، به حق چيزاي نديده و نشنيده/ عجيب غريبه والا