بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

خواهش کردن و درخواست کردن در انگليسي 
.
از عبارت “will you ” 
در موقعیت های غیر رسمی در انتهاي جمله و در موقعیت های رسمی در ابتدای جمله استفاده میشه 
مثالز:
turn down the music , will you ?
صدای موسیقی رو کم کن ، لطفا
.
Will you help me with this application form, please?
ممکنه لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟
---------------------
یکی از رایج ترین عبارت ها برای خواهش کردن تو موقعیت های غیر رسمی و دوستانه عبارت can you است:
مثالز:
Can you give me a hand with the dishes ?
می تونی (لطفا) در شستن ظرف ها کمکم کنی ؟
.
اما جواب شما تو موقعیت های دوستانه 
will you , can you هستند:

يك:
اگه جوابتون مثبت بود از عبارت های : sure ، ok ، yes sure
.
دو:اگه جوابتون منفی بود ابتدا میگین “I'm sorry I can’t ” 
و بعد دلیل خودتونو می گین
مثال:
A : David , put that dictionary away, will you
دیوید ، اون دیکشنری رو بذار سرجاش 
نکته : put sth away یعنی قرار دادن چیزی در جای همیشگی خود
sth=Something
.
B :sorry mom .I can’t . I'm using it
متاسفم مامان نمی تونم. دارم ازش استفاده می کنم.
---------------------
از عبارت های could you و would you 
می تونین تو موقعیت های رسمی و 
از could you possibly تو موقعیت های رسمی تر
استفاده کنین :
مثال:
Could you show me the way to the Hilton hotel, please ?
ممکن است لطفا ادرس هتل هیلتون را به من بدهید ؟
.
جواب هایی که شما باید تو موقعیت های رسمی بدین:

1: اگه جوابتون مثبت بود:
sure - yes,of course - Certainly

2:اگه جوابتون منفی باشه ابتدا از عبارت
I'm afraid I can’t 
استفاده کنین و بعد دلیلشو بگین :
.
مثال:
Could you possibly give your opinion about my composition ?
ممکن است لطفا در مورد انشا من نظر بدهید
.
I'm afraid I can’t . I'm in a big hurry
متاسفانه نمی تونم . خیلی عجله دارم.
---------------------
عبارت
would you mind 
برای خواهش کردن تو موقعیت های رسمی خیلی رایجه . البته دقت داشته باشین که بعد از این عبارت فعل بصورت ing دار میاد :
.
Would you mind putting out your cigarette ?
بی زحمت سیگارتون رو خاموش کنید 
نکته : put out یعنی خاموش کردن [اتیش یا چراغ] 
.
یه نکته ی مهم دیگه:
اینکه اگه جوابتون مثبت بود باید از عبارت های منفی استفاده کنین:
.
مثال:
Would you mind helping me with the cleaning
زحمتی نیست تو نظافت کمکم کنین
.
B : no, not at all
پس در جواب مثبت به خواهش 
would you mind 
دیگه از جواب مثبت 
مثل yes I would استفاده نمی کنیم !!! 
اگه جوابتون منفی بود از عبارت I’m afraid I can’t استفاده کنین.
.
---------------------
از سه عبارت زیر هم می تونین تو موقعیت های دوستانه استفاده کنین :
.
1: Do you think you could…
.
2: I wonder / was wondering if you could …
.
3: would you it be possible for you to …
.
مثالز:
Do you think you could help me with my exams ?
فكرميكني ميتوني در مورد اين آزمون كمكم كني؟
.
I wonder / was wondering if you could speak to the boss about my proposal
می خواستم خواهش کنم در مورد پیشنهاد من با رئیس صحبت کنید.