بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

استفاده درست از حرف اضافه ای که پس از فعل می آید نکته ای کلیدی در زبان انگلیسی است. گاهی اوقات نیز استفاده از حرف اضافه می تواند اشتباه باشد. برای مثال خیلی ها عادت دارند بگویند “Answer to me!” در حالی که باید گفت “Answer me!” و نیازی به استفاده از حرف اضافه to ندارد. با «دهکده زبان» همراه باشید تا در ادامه این پست به کلمه ی arrive و چگونگی استفاده آن با حروف اضافه in و at بپردازیم.
arriving home - returning home
هر زمانی که می خواهیم در مورد شهر و کشور صحبت کنیم arrive را باید با in بیاوریم:
- I arrived in Rasht yesterday.
- They’ll arrive in Iran tomorrow morning.

اگر بخواهیم در مورد ساختمان یا مکانی صحبت کنیم arrive را با حرف اضافهat می آوریم:
- When I arrived at the bus station, there was no bus there.
- When I arrived at school, all my classmates were already in the classroom.

گاهی اوقات نیز نیازی به استفاده از حرف اضافه پس از فعل arrive نیست:
- My brother arrived home so early.

.

حروف اضافه از لحاظ شکلی ممکن است یک کلمه یا بصورت عبارتی متشکل از چند کلمه باشند.
حروف اضافه هر کدام نقش ویژه ای در جملات بر عهده دارند.مثلا تعدادی از آنها بیانگر محل و موقعیت مکانی هستند، تعدادی نشانگر زمان بوده و برخی حرکت و جهت را نشان میدهند. بعضی از آنها هم جهت بیان منظور، همراهی، همبستگی، سنجش، مشابهت، و.. بکار میروند.

At-On-In
The proposition At , On , In cause learners of English difficulty because they are used for so many different Functions, and difficult to translate

The proposition At
) دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop
2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot
یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C

3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود.
4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside.
5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد.
6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank

The proposition On
نشان دهنده تماس چیزی با سطحی، یا وجود چیزی بر روی سطحی ، است .
فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید.

1-you should only write on one side of the paper.
2-there are many boats on the river that summer.
قبل از رادیو تلویزیون 3- we saw a wonderful program on television.
4-it's the most beautiful place on Earth.
5- what's on your mind
6-what's standing on the corner.

در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند.مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد.
His son works on a farm.

خط گسل1- how could any one build a house on a fault line. fault line=
We were standing on the border of two countries.

The proposition In
دلالت بر درون چیزی یا مکانی دارد. I am in the class room now.
My mobile phone was in the bag.
2) بطور کلی به مفهوم زیر سطح معینی در جملات بکار می رود. There was a hole in his shirt
3) نوع مکان رو بیان میکند. some of my friend in this site live in town and some of them in villages.
4) قبل از نام شهرها وکشور های بزرگ کار برده میشود. He lives in Esfehan.
5) در جلوی نام مکانی که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست .
6) قبل از نام خیابان بکار میرود.( توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از on استفاده می شود.) in shariati street
---------------------------------------------------------------------
حالا بیایم یه کم موضوع و تفاوت بین in و at را روشنتر کنیم.
مهم  Exclamation
جهت ساختمان ها، ادارات، و اماکن عمومی نظیر سینما، رستوران، بازار، و امثال آنها
حروف اضافه in یا at استفاده می شود.با این تفاوت که وقتی at بکار میرود
بیانگر درون و برون مکان یعنی کل محدوده مکان می باشد.

ولی وقتی in بکار میرود فقط نشانگر درون مکان می باشد. مثلا وقتی گفته می شود.
he is at the airport. یعنی او در فرودگاه است حالا ممکن است داخل ساختمان فرودگاه مثلا در سالن انتظار باشد یا خارج از ساختمان در محوطه پارکینگ جولوی ساختمان فرودگاه
ولی با بکار بردن in فقط معنی داخل ساختمان استنباط می شود.
*************************
قبل از اینکه بریم سراغ بحث بعدی. چند تا نکته دیگه در باره حرف اضافه in بگم.
In در یک سری عملکردها اکشن ها حرکتها و در مقوله های مربوط به اندازگیری کاربرد دارد. بگذارید . با مثال روشن کنیم.
1- the sea is always in motion دریا همیشه در حرکت است
2- the cats were in a fight last night دیشب گربه ها با هم دعوا میکردند.
3- Hamid's friend was in motorcycle accident . دوست حمید با موتور تصاذف کرد.
4- the politician was wrong in taking that money . آن سیاست مدار در گرفتن آن مبلغ مرتکب اشتباه شد.
5- the suitcase was 30 inches in length طول چمدان 30 اینچ است.

*************************
این بار از نقطه نظر زمانی حروف اضافه IN-.AT-ON رو بررسی کنیم.

الف- حرف اضافهAT برای بیان زمان مشخص و معینی از روز یا شب بکار می رود.
و قبل از ساعت ها ، دقیقه ها، و قبل از کلمات night, noon, midnight, sunrise ,sunset ,dawn
Sunrise=طلوع آفتاب =sunset غروب dawn= پگاه سپیده دم

قبل از weekend ( تعطیلات آخر هفته) و کلمات نشانگر اعیاد و رویدادهای برجسته و تاریخی نیز At بکار میرود.


ب- حرف اضافه on برای بیان روز مشخصی ، از هفته یا ماه بکار می رود. و قبل از اسامی روز های هفته یا ماه می آید.
We don’t go to school on Fridays.
I was born on the second of May. من روز دوم ماه می به دنیا آمدم.

برای بیان قسمتی از شبانه روز مشخص و معینی نیز بکار می رود.
I met your father on Saturday morning.

پ- حرف اضافه In
جهت بیان یک لحظه زمانی در طول یک پریود از زمان و همچنین برای بیان طول مدتی از زمان بکار برده می شود.
و قبل از اسامی ماه ها ، سالها، و فصل ها بکار می رود.
I was born in 1362
He was in Italy in January. او در ماه ژانویه در ایتالیا بود.
He can do it in an hour او می تواند یک ساعته آن را انجام دهد.

==============================

Preposition with

-این حرف اضافه جهت بیان نحوه برخورد و طرز انجام کار در جملات بکار برده می شود.
مثلا:
The host greeted the guests with smile.- میزبان با تبسم به مهمانان خوش آمد گفت.
They fought with courage - آنها شجاعانه جنگیدند.

2 -در جملات می توان با استفاده از حرف اضافه with نوع ابزار و وسیله ای را که عمل یا کار با آن انجام میشود نشان داد.
The door can be open with this key
I can write better with my own pen.

With-3 همراهی با شخص یا شئی را نشان میدهد.
از حرف اضافه with می توان همراهی شخص با شخصی دیگر یا چیزی را با چیزی دیگر را نشان داد.

I went with him to the library.
I like to do my project with you.


تفاوت on time با in time

اگر کاری را on time انجام دهید، به این معنی است که آن را درست سر وقت انجام می‌دهید؛ اما اگر کاری را in time انجام دهید، معنی آن این است که آن را کمی زودتر از برنامه‌ریزی‌تان انجام می‌دهید. در موقعیت‌های مشکل و خطرناک مثل آتش‌سوزی یک ساختمان، باید آرزو کنیم تا آتش‌نشان‌ها in time برسند تا از وقوع یک رویداد بد جلوگیری کنند:

They hoped the firemen would arrive in time.

تفاوت throw at با throw to

چنانچه فعل‌هایی مانند throw، shout و point را به جای حرف اضافه to با حرف اضافه at به کار ببرید، به این معنی است که عمل مورد نظر را در حالت عصبانیت و دشمنی انجام می‌دهید؛ بنابراین همان‌طور که می‌بینید، در جمله زیر که هیچ‌گونه دشمنی و عصبانیتی در آن وجود ندارد، از to استفاده می‌شود:

Nick couldn’t reach the hammer, so he asked Bob to throw it to him.

تفاوت by car با with car

اگر موقع رفتن به سر کار با ماشین‌تان از حرف اضافه with استفاده کنید، معنی آن این است که موقع رفتن سر کار، ماشین‌تان مانند یک شخص، شما را همراهی می‌کند! بنابراین اگر می‌خواهید موقع رفتن به جایی، داخل ماشین‌تان بنشینید، باید از حرف اضافه by استفاده کنید. همچنین نیازی به استفاده از my یا her نیست:

Helen usually goes to work by car.

دقت داشته باشید که در این جمله از in her car هم می‌توان استفاده کرد؛ اما معمولاً وقتی از این استفاده می‌شود که بخواهیم تاکید کنیم که با ماشین خودش و نه ماشین کس دیگری به سر کار می‌رود.

تفاوت die with با die of با die from

در زبان انگلیسی، فعل die به معنی مردن با سه حرف اضافه with, of و from به کار می‌رود. اگر شخصی با یک شخصی دیگر یا حتی با حیوان خانگی‌اش به طور همزمان بمیرد، از حرف اضافه with استفاده می‌شود. علاوه بر این، اگر در اثر یک عامل بیرونی مثل جراحت حاصل از تصادف یک اتوبوس بمیرد، از حرف اضافه from و اگر در اثر یک عامل درونی که از داخل بدنش شروع می‌شود مثل یک حمله قلبی یا سرطان بمیرد، از حرف اضافه of استفاده می‌شود؛ بنابراین جمله‌های زیر را می‌توان مثال زد:

Five people died from their injuries when a bus crashed yesterday.

The Prime Minister suddenly died of a heart attack.

تفاوت get married to با get married with

اگر بعد از get married از with استفاده کنید، معنی آن این است که دو ازدواج به طور همزمان انجام شده است. به عنوان مثال جمله

Sara got married with her sister.

به این معنی است که مراسم ازدواج سارا و خواهرش در یک زمان، صورت گرفته است؛ اما اگر بخواهیم بگوییم که سارا با یک مرد چینی ازدواج کرده است، باید از حرف اضافه to استفاده کنیم:

Sara got married to a Chinese man.

تفاوت kill with با kill by

در فرم مجهول (passive tense) یک فعل، چیزی که بعد از حرف اضافه by می‌آید، کننده کار است؛ بنابراین استفاده از حرف اضافه by در جمله

The policeman was killed by a knife.

اشتباه است؛ چون خود کارد که کننده کار نبوده است؛ بلکه توسط شخصی مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین باید از حرف اضافه with استفاده شود:

The policeman was killed with a knife.

همچنین دقت داشته باشید که جمله

He was killed by a falling tree.

درست است؛ چون در اینجا خود درخت بوده است که کار را انجام داده است.

علاوه بر موارد بالا، گاهی استفاده نکردن از حرف اضافه هم باعث گمراهی می‌شود. به عنوان مثال مفهوم جمله

We drove back to the car hire company and paid the car.

این است که کرایه ماشین به خود ماشین داده شده! که یک اشتباه گرامری است؛ بنابراین لازم است که از حرف اضافه for به صورت زیر استفاده کنیم که معنی آن این است که کرایه به بنگاه کرایه ماشین پرداخت شده است:

We drove back to the car hire company and paid for the car.

به عنوان یک مثال دیگر، جمله

Twelve policemen are searching the young boy who went missing yesterday.

به این معنی است که پلیس‌ها به جای گشتن به دنبال پسربچه، دارند دنبال یک چیزی در لباس‌های پسربچه می‌گردند! که یک اشتباه گرامری است؛ بنابراین در اینجا باید از حرف اضافه for بعد از فعل search استفاده شود:

Twelve policemen are searching for the young boy who went missing yesterday.

همان‌طور که دیدیم، گاهی استفاده نادرست از حروف اضافه، معنی جمله را به طور کامل عوض می‌کند؛ پس باید در هنگام استفاده از آن‌ها دقت کنیم.

تفاوت on time با in time

اگر کاری را on time انجام دهید، به این معنی است که آن را درست سر وقت انجام می‌دهید؛ اما اگر کاری را in time انجام دهید، معنی آن این است که آن را کمی زودتر از برنامه‌ریزی‌تان انجام می‌دهید. در موقعیت‌های مشکل و خطرناک مثل آتش‌سوزی یک ساختمان، باید آرزو کنیم تا آتش‌نشان‌ها in time برسند تا از وقوع یک رویداد بد جلوگیری کنند:

They hoped the firemen would arrive in time.

تفاوت throw at با throw to

چنانچه فعل‌هایی مانند throw، shout و point را به جای حرف اضافه to با حرف اضافه at به کار ببرید، به این معنی است که عمل مورد نظر را در حالت عصبانیت و دشمنی انجام می‌دهید؛ بنابراین همان‌طور که می‌بینید، در جمله زیر که هیچ‌گونه دشمنی و عصبانیتی در آن وجود ندارد، از to استفاده می‌شود:

Nick couldn’t reach the hammer, so he asked Bob to throw it to him.

تفاوت by car با with car

اگر موقع رفتن به سر کار با ماشین‌تان از حرف اضافه with استفاده کنید، معنی آن این است که موقع رفتن سر کار، ماشین‌تان مانند یک شخص، شما را همراهی می‌کند! بنابراین اگر می‌خواهید موقع رفتن به جایی، داخل ماشین‌تان بنشینید، باید از حرف اضافه by استفاده کنید. همچنین نیازی به استفاده از my یا her نیست:

Helen usually goes to work by car.

دقت داشته باشید که در این جمله از in her car هم می‌توان استفاده کرد؛ اما معمولاً وقتی از این استفاده می‌شود که بخواهیم تاکید کنیم که با ماشین خودش و نه ماشین کس دیگری به سر کار می‌رود.

تفاوت die with با die of با die from

در زبان انگلیسی، فعل die به معنی مردن با سه حرف اضافه with, of و from به کار می‌رود. اگر شخصی با یک شخصی دیگر یا حتی با حیوان خانگی‌اش به طور همزمان بمیرد، از حرف اضافه with استفاده می‌شود. علاوه بر این، اگر در اثر یک عامل بیرونی مثل جراحت حاصل از تصادف یک اتوبوس بمیرد، از حرف اضافه from و اگر در اثر یک عامل درونی که از داخل بدنش شروع می‌شود مثل یک حمله قلبی یا سرطان بمیرد، از حرف اضافه of استفاده می‌شود؛ بنابراین جمله‌های زیر را می‌توان مثال زد:

Five people died from their injuries when a bus crashed yesterday.

The Prime Minister suddenly died of a heart attack.

تفاوت get married to با get married with

اگر بعد از get married از with استفاده کنید، معنی آن این است که دو ازدواج به طور همزمان انجام شده است. به عنوان مثال جمله

Sara got married with her sister.

به این معنی است که مراسم ازدواج سارا و خواهرش در یک زمان، صورت گرفته است؛ اما اگر بخواهیم بگوییم که سارا با یک مرد چینی ازدواج کرده است، باید از حرف اضافه to استفاده کنیم:

Sara got married to a Chinese man.

تفاوت kill with با kill by

در فرم مجهول (passive tense) یک فعل، چیزی که بعد از حرف اضافه by می‌آید، کننده کار است؛ بنابراین استفاده از حرف اضافه by در جمله

The policeman was killed by a knife.

اشتباه است؛ چون خود کارد که کننده کار نبوده است؛ بلکه توسط شخصی مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین باید از حرف اضافه with استفاده شود:

The policeman was killed with a knife.

همچنین دقت داشته باشید که جمله

He was killed by a falling tree.

درست است؛ چون در اینجا خود درخت بوده است که کار را انجام داده است.

علاوه بر موارد بالا، گاهی استفاده نکردن از حرف اضافه هم باعث گمراهی می‌شود. به عنوان مثال مفهوم جمله

We drove back to the car hire company and paid the car.

این است که کرایه ماشین به خود ماشین داده شده! که یک اشتباه گرامری است؛ بنابراین لازم است که از حرف اضافه for به صورت زیر استفاده کنیم که معنی آن این است که کرایه به بنگاه کرایه ماشین پرداخت شده است:

We drove back to the car hire company and paid for the car.

به عنوان یک مثال دیگر، جمله

Twelve policemen are searching the young boy who went missing yesterday.

به این معنی است که پلیس‌ها به جای گشتن به دنبال پسربچه، دارند دنبال یک چیزی در لباس‌های پسربچه می‌گردند! که یک اشتباه گرامری است؛ بنابراین در اینجا باید از حرف اضافه for بعد از فعل search استفاده شود:

Twelve policemen are searching for the young boy who went missing yesterday.

همان‌طور که دیدیم، گاهی استفاده نادرست از حروف اضافه، معنی جمله را به طور کامل عوض می‌کند؛ پس باید در هنگام استفاده از آن‌ها دقت کنیم.