بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق و تفاوت on time با in time در انگلیسی

فرق و تفاوت on time با in time در انگلیسی


اگر کاری را on time انجام دهید، به این معنی است که آن را درست سر وقت انجام می‌دهید؛
مثال:
The 11.45 train left on time
قطار 11:45 به موقع حركت كرد.
.
مخالف On time چيست؟؟؟: Late  است.
.
----------------------------
اما اگر کاری را in time انجام دهید، معنی آن این است که آن را کمی زودتر از برنامه‌ریزی‌تان انجام می‌دهید.
مثال:
Will you be home in time for dinner?
ميشه كمي زودتر براي شام خونه باشي؟
.
اينكه شما سر قرار هايتان و دعوت ها و ميهماني ها on time باشيد، و ديگران را منتظر خودتان نگذاريد، نشانه شخصيت، ادب و فرهنگ و مرام و تربيت شماست.
در موقعیت‌های مشکل و خطرناک مثل آتش‌سوزی یک ساختمان، باید آرزو کنیم تا آتش‌نشان‌ها in time برسند تا از وقوع یک رویداد بد جلوگیری کنند:
.
The bus was late this morning but it is usually on time
اتوبوس امروز صبح تاخير داشت اما معمولا" به موقع بود.
.
مثالهاي بيشتر:
The film was supposed to start at 8.30 but it didn't begin on time.
.
I like to get up in time to have a big breakfast before going to work.
.
We want to start the meeting on time, so please don't be late.
.
I've just washed this shirt. I want to wear it this evening, so I hope it will be dry in time.
.
The train service is not very good. The trains are rarely on time.
.
I nearly missed my flight this morning. I got to the airport just in time  .
.
I nearly forgot that it was Joe's birthday. Fortunately I remembered in time  .
.
Why are you never on time ? You always keep everybody waiting.
.
I got home in time to see the football match.