بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

حس و حال داشتن / دل و دماغ داشتن در انگليسي و يا حتي نداشتن
.
in the mood (for something) and in the mood (to do something)x
.
مثالز:
I'm not in the mood to see a movie tonight.
امشب حس و حال فيلم ديدن رو ندارم
.
I am not it the mood to listen your bullshits today
امروز تو موود شنيدن به مزخفات تو نيستم/ حس حال شنيدن مزخفات تو رو ندارم
.
Are you in the mood for pizza?
حس و حال (خوردن) پيتزا رو داري؟
.
 I'm not in the mood to argue.
حس و حال بحث كردن رو ندارم
.
I'm not in the mood to listen to your lies.
تو موود شنيدن دروغهاي تو نيستم
-----------------
دقت داشته باشيد كه در انگليسي عاميانهInformal:
Be in a mood
يعني اعصاب مصاب نداشتن/عصباني بودن و حوصله هيشكي رو نداشتن و ....  :*
.
مثالز:
Ignore him - he's in a mood.
بيخيالش شو، اعصاب مصاب نداره
.
Hey you, Shut you mouth today, He in a mood
هي تو امروز دهنت رو ببند، اعصاب مصاب نداره هاااا
.
شما اعصاب مصاب دارين؟؟؟؟؟؟؟؟
خو چرا مثال نميزنين؟؟؟؟
.
اونهايي كه اعصاب دارند برند تو سايت چك كنند محصولات آموزشي و مطالب رايگان و اينا روو....
براي استفاده از مطالب آموزشی رايگان
و تهيه مجموعه هاي مفيد و موثر آموزشي
از سايت انگليسي مثل آب خوردن ديدن نماييد
http://www.abcxyz.ir