بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق و تفاوت بين Person و  Persons و  People در انگلیسی
.
Person:
اسمي مفرد به معني شخص؛ نفر؛ آدم و .....
كه ممكنه زياد استفاده بشه چه در متن و گفتار رسمي و غير رسمي و ...
مثالز:
Joel is such a nice person.
جول چه شخص/آدم خوبي است
.
She’s a person I have a lot of respect for.
او شخصي است كه من احترام زيادي برايش قائل ام
-------------
Persons:
اسم جمع به معني افراد/اشخاص و ......
كه خيلي كم، در گفتار به خصوص عاميانه استفاده ميشه و بيشتر در متون خيلي رسمي حقوقي در انگليسي استفاده ميشه
مثال:
Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted.
فرد يا افرادي كه در مالكيت نمونه هاي غير قانوني باشند تحت پيگرد خواهند بود.
-------------
People:
يعني مردم، ملت و .... / مه طبيعتا" جمع است.
و براي اشاره به گروه و چند نفر و يك توده ايي از انسانها استفاده ميشه
مثالز:
جالب نيست كه بگيم:
I saw three persons …
بهتر است بگيم:
I saw three people standing on the corner.
من سه نفر رو ديدم كه اون حوالي ايستاده بودند.
.
Jim and Wendy are such nice people.
جيم و وندي عجب آدمهاي خوبي اند
.
People are generally very selfish.
مردم به طور كلي خودخواه اند.
.
Three people were interviewed for the job, but only one person had the right qualifications and experience.
براي كار با سه نفر مصاحبه شد اما فقط يك نفر صلاحيت و تجربه لازم را داشت.
.