بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کاربرد Make sense در انگلیسی
.
احتمالا" زیاد به گوشتون خورده که از این عبارت استفاده میشه و مفهومش ممکنه براتون عجیب به نظر بیاد.
.
هر چیزی که منطقی و قابل قبول و مفهوم دار و قابل استناد , معنی دار باشد، آن موضوع در شما Make sense میکند.
به عبارت دیگه، اون موضوع مرتبط به موضوع شما و معنی دار و منطقی است.
به مثالها، از مکالمه های واقعی انگلیسی توجه کنید:
.
That doesn't make sense.
معنی نمیده/ منطقی نیست و ...
.
That doesn't make any sense.
اصلا" معنی نداره/ اصلا" مفهوم نیست/ اصلا" مرتبط نیست
.
That doesn't make sense to me.
برای من قابل فهم نبود/ معنی نداشت برام
.
What Mori says makes sense to me.
چیزی که موری میگه برای من مفهوم/منطقی/قابل فهم است
.
It makes sense to go now.
منطقی به نظر میاد که الان باید رفت
.
This deal clearly makes sense in the long term.
این معامله در دراز مدت منطقی به نظر میرسه
.
Her idea doesn't make any sense.
ایده ی او اصلا" معنی نداشت/ مفهوم نداشت
.
Hey Mori, your reaction doesn't make any sense to me
هی موری این عکس العمل تو هیچ معنی ایی برام نداره
.
This post makes sense about "make sense"-x
این پست در مورد make sense قابل فهم است