بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

نام دوره های مختلف زندگی انسان در انگلیسی
.
New born
نوزاد، معمولا" تا یک ماهگی
.
Baby/ Babe-in-arms
بچه، نوزاد؛ تازه متولد شده معمولا" تا شش ماهگی
.
Infant/ Toddler
بچه، خردسال : معمولا" تا سه سالگی که نمیتواند به خوبی صحبت کند
.
Preschooler
پیش دبستانی
.
Schoolchild
بچه دبستانی
.
Gradeschooler
از 5 تا 12 سالگی
.
Adolescent
نوجوان : از 13 سال تا 17
.
Teen
سنین از 13 تا 19 سالگی
اعدادی که آخرشان Teen است، از 13 تا 19
.
Teenage
دارای سن 13 تا 19 سالگی
.
Young adult
جوان : از 18 تا 20
در روانشناسی بین 20 تا 40 سال
.
Mature adult/ Mature
بالغ: بزرگسال
البته بلوغ جسمی و سن ربطی به بلوغ فکری نداره :D
.
adulthood
بزرگسالی
.
middle age
میانسال
.
first adulthood
اولین دوره بزرگسالی از 30 تا 45
.
second adulthood
کهنسالی دومین دوره بزرگسالی از 45 تا 70