بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در مکالمه انگلیسی واقعی و عامیانه چطور حرف میزنند؟

در مکالمه انگلیسی واقعی و عامیانه بسیاری از سوالات بله خیر، دچار یک سری حذفیات(بخصوص فعلهای کمکی) میشوند و به صورت خلاصه تر بیان میشوند.
و ممکنه همین موضوع اونهایی که زیادی رفتند تو عمق مطالعه گرامر و سعی میکنند همه جملات رو در قالب یک ساختار گرامری بفهمند و بیان کنند رو کمی سردرگم کنه.
این خلاصه سازی ها به شدت و به وفور در انگلیسی واقعی متداول است.
.
دقت داشته باشید که این نوع خلاصه سازی تنها در صحبت کردن عامیانه و خودمانی قابل قبول است و در نوشتار، بخصوص نوشتار رسمی قابل قبول نیست.
مثالز:
دقت داشته باشید که در مثالها به ترتیب زیر بیان شده است.
فرم خلاصه شده قابل بیان در صحبت کردن
فرم کامل و رسمی سوال
ترجمه فارسی

Anyone absent?
Is anyone absent?
کسی غایبه؟
.
You hungry?
Are you hungry?
گرسنه ایی؟
.
She at work today?
Was she at work today?
او امروز سر کار بود؟
.
Anyone listening?
Is anyone listening?
کسی گوش میده؟
.
Susie and Jill coming to the party?
Are Susie and Jill coming to the party?
سوزی و جیل میان به میهمانی؟
.
You seen that movie?
Have you seen that movie?
اون فیلمه رو دیده ایی؟
.
You had lunch yet?
Have you had lunch yet?
ناهارت رو خوردی(هنوز)؟
.
You understand me?
Do you understand me?
تو میفهمی چی میگم؟ / منو درک میکنی؟
.
Mori call you last night?
Did Mori call you last night?
موری دیشب بهت زنگ زد؟
.
You want it?
Do you want it?
میخواهی اش؟
.
You love me?
Do you love me?
دوستم داری؟
.
You like this post?
Do you like this post?
این پست رو دوست داری؟