بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فرق و تفاوت و کاربرد Just و Only در انگلیسی
.
در خیلی از موارد این دو کلمه قابل تعویض به جای همدیگه هستند!
و همین موضوع باعث سردرگم شدن زبان آموزان میشه
این پست رو خوب بخونید تا متوجه کاربرد درستشون بشید.
.
Just
در اکثر موارد Just به معنی به تازگی/چند لحظه. همین الان قبل استفاده میشود و در این حالت نباید با Only جایگزین شود
مثال:
He has just arrived.
او همین الان/ به تازگی رسید
I’ve just spoken to Mori about the proposals.
من همین الان/ چند لحظه پیش داشتم با مورد در مورد پروپوزالها صحبت میکردم.
----------
Only
خیلی کلمه پرکار و پر مشغله ای است و به عنوان صفت / قید یا حرف ربط ممکنه استفاده بشه.
مثال برای Only در حالت قید:
Mozart was only five when he started composing.
موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع کرد به ساخت موزیک.
I only expect you to listen to what I have to say.
من تنها انتظار داریم به چیزهایی که من باید بگم گوش بدی
It's only an idea.
اون تنها یک ایده است
نکتـــه:
وقتی که Only در نقش قید استفاده بشود، فقط قابل تعویض یا Just است
از مثالهای بالا داریم:
Mozart was Just five when he started composing.
موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع کرد به ساخت موزیک.
و ...
-------
وقتی که Only به عنوان صفت به کار برود، به این معنی است که تنها یک گونه از چیزی وجود دارد
مثال برای Only در حالت صفت:
This is the only photograph I have of my great grandfather.
این تنها عکسی است که از پدربزرگم دارم
Only you can understand me.
تنها تو میتوانی من را بفهمی/ درک کنی
I think it is an advantage to be an only child.
فکر کنم این یک مزیت است که تنها یک بچه باشی
نکته:
در حالت صفت، بهتر است که Only را با Just عوض نکنیم.
-------
وقتی که Only به عنوان حرف ربط به کار برود، به معنی اما استفاده میشود
مثال برای Only در حالت حرف ربط:
We both live in the same city only I live closer to the sea.
ما هر دو در یک شهر زندگی میکنیم اما خانه من به دریا نزدیکتر است
.
We both want to learn English only I have to try more than you.
ما هر دو میخواهیم انگلیسی یاد بگیریم اما من باید بیشتر تلاش کنم
.
He's got a great sense of humor only he drinks too much.
او خیلی شوخ طبع است اما فقط وقتی که زیاد مشروب بنوشد
.
در جملات زیر Just و Only با هم قابل تعویض اند:
It is only/just a few minutes away from the station.
فقط/تنها چند دقیقه تا ایستگاه راه/فاصله است
It was only/just a silly comment. I didn’t mean to offend him.
اون فقط/تنها یک نظر احمقانه بود، نمیخواستم بهش توهین کنم
.
نکته»
بعضی وقتها Just به معنی دقیقا" هم به کار میره
مثال:
This is just (exactly) what I wanted to do.
این دقیقا" چیزی/کاری است که من میخواستم انجام بدهم
.
This is just (exactly) the reason I am so proud of you
این دقیقا" دلیلی است که من به تو اینقدر افتخار میکنم.
.
تا حد امکان سعی کردیم ساده و کاربردی براتون توضیح بدیم،
امیدواریم که خوب یاد گرفته باشید.